Medicinbasen är ett medicinskt uppslagsverk med översikter/faktablad av olika tillstånd, procedurer, medicinska tester, tecken och manövrar. Tillståndsöversikterna innefattar definition, etiologi, differentialdiagnoser, diagnostik och handläggning.

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal.

Översikter