Aftös Stomatit

Uppdaterad
2018-11-19
ICD-10
K12.0 (recidiverande afte)
Synonymer
Afte
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Aphtosis, stomatitis aphthosa
Engelska
Aphthous stomatitis, aphthae
Beräknad läsningstid: 2 min

BAKGRUND

Definition

Recidiverande runda till ovala, ytliga, mjuka, vita blåsor/sår med en inflammerad ring runt om. Kan uppkomma på tungan, i palatum, mungolvet, mucosa buccalis eller labialis

Epidemiologi

Vanligt tillstånd. Vanligare hos kvinnor (särskilt precis innan menstruation). Vanligare bland personer < 40 år (oftast barn och ungdomar, klingar ofta av kring 20-årsåldern). Vanligare bland icke-rökare

Etiologi

Okänd etiologi. Markant familjär förekomst. Kan vara p.g.a. reaktivering av en latent virusinfektion. Utlösande faktorer kan vara lokalt trauma och stress
  • Associerade tillstånd: Inflammatorisk tarmsjukdom (ITS), celiaki, Mb Behçet, HIV-infektion. Möjligen lågt Fe2+ eller lågt vitamin B12

Predisponerande Faktorer

Inflammatorisk tarmsjukdom, celiaki, Behcet-syndrom, HIV-infektion

Differentialdiagnoser

Infektion (HSV, CMV, TB, syfilis, HIV), Mb Behçet (med genitala sår), periodiskt febersyndrom (barn), läkemedel (e.g. NSAID, β-blockerare), munhålecancer

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Recidiverande ≥ 1 sår (initialt hyperestesi därefter smärtande ulcerationer) i munnen

Tecken

Beror på klinisk typ (se tabell nedan). Kan vara små, stora, enskilda, flertaliga. Vanligtvis mäter de 1–2 mm, men ibland upp till 1–2 cm. Såren är skarpt avgränsade och omges av ett ilsket rött område. Rund ulceration, täckt av ett gulvitt pseudomembran

Kliniska Former av Aftös Stomatit
Minor (Vanligast)Runda, välavgränsade sår, enskilda eller flera, som är < 1 cm i diameter och läker inom 10–14 dagar utan ärrbildning
MajorStora sår, >1 cm diameter, djupare och kan ha längre duration än minor
Även kallat: Sutton sjukdom; PMNR [periadenitis mucosa necrotica recurrens]
Herpetiform,(ovanlig)Många sår (>100 – < 3 mm diameter), längre läkningstid

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Behandlas av allmänläkare

Behandlingsöversikt

Oftast behövs ingen behandling. Självläkande oftast inom 1-2 veckor (kan ta upp till 6 veckor). Besvären återkommer ofta efter 1-4 månader. Sår >1 cm kan ge ärr och kan komma tillbaka snabbare. De återkommande utbrotten upphör ofta i 20–30-årsåldern. Munsköljningsvätska eller gel med klorhexidin brukar ha bra effekt

Egenbehandling

Patienten bör sluta att använda tandkräm som innehåller detergenter (laurylsulfat, e.g. SLS). Detergenter kan denaturera salivproteinerna och förstöra det skyddande slemlagret på slemhinnan

Farmakologisk Behandling

Lokalbehandling med glukokortikoid: e.g. triamcinolon munhålepasta eller gel 0,1 % appliceras 2-3/dag efter måltid
Lokalbedövande: Lidokaingel/viskös
Klorhexidin: Munsköljningsvätska med klorhexidin kan förkorta tillståndets förlopp
Vitamin B12 (cyanokobalamin): 1 mg/dag i sex månader kan vara effektivt
Allvarliga fall: Glukokortikoider systemiskt


Behandling av Afte
 SubstansLäkmedelsnamn
TandkrämInnehåller ej laurylsulfatZendium
GlukokortikoidTriamcinolonTriamcinolon APL, munhålepasta/gel 0,1 %
LokalbedövandeLidokainXylocain viskös, oral lösning 20 mg/ml
Munsköljningsvätska eller gelKlorhexidin
  • Hexident, Munsköljvätska 1-2 mg/ml eller
  • Corsodyl, Munhålelösning 2 mg/ml eller
  • Corsodyl, Munhålegel 1 %
Vitamin B12CyanokobalaminBehepan, Filmdragerad tablett 1 mg

Silvernitrat (Lapis)

Initialt lokalanastetika med e.g. lidokain (gel). Håll sedan en silvernitratpinne mot såret i några sekunder tills en vit beläggning bildas. Effektiv behandling för att lindra smärta
Referenser
1. Scully C, Porter S. Oral mucosal disease: recurrent aphthous stomatitis (2008). Br J Oral Maxillofac Surg 46: 198-206.
2. Mattson U, Jontell M, Sahlman R. Recidiverande aftös stomatit. Tandläkartidningen Årg. 96 NR3, 2004.