Anaplasmos och Ehrlichios

Uppdaterad
2018-08-04
ICD-10
A49 (bakterieinfektion med icke specificerad lokalisation )
Synonymer
Fästingfeber
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Anaplasmosis, ehrlichiosis
Engelska
Anaplasmosis, ehrlichiosis
Beräknad läsningstid: 1 min

BAKGRUND

Definition

Bakteriella fästingburna zoonoser med flera former:
  • Human granulocytär ehrlichios (HGE)
  • Human monocytär ehrlichios (HME)
  • Japansk monocytär ehrlichios (JME)
  • Human ewingii ehrlichios (HEE; Ehrlichiosis ewingii)
  • Human canis ehrlichios (HCE; Ehrlichiosis canis) 

Etiologi

Se tabell nedna. HGE orsakas av Anaplasma phagocytophilum medan HME orsakas av Ehrlichia chaffeensis

Ehrlichioser och Anaplasmoser
SjukdomEtiologiVektor
HGEAnaplasma phagocytophilumIxodes ricinus
HMEEhrlichia chaffeensisAmblyomma americanum
HEEEhrlichia ewingiiAmblyomma americanum
JMENeorickettsia sennetsuOkänd (mask?)
HCEEhrlichia canisRhipicephalus sanguineus

Epidemiologi

Förekomst:
  • Human granulocytär ehrlichios (HGE): Europa, Kina
  • Human monocytär ehrlichios (HME): Nordamerika
  • Japansk monocytär ehrlichios (JME): Japan
  • Human ewingii ehrlichios (HEE): Nordamerika
  • Human canis ehrlichios (HCE): Venezuela
Reservoar: Hund, katt, häst, nötboskap och får. Vitfotad hjortråtta (Peromyscus leucopus) är reservoar för A. phagocytophilum i Nordamerika
Överföring: Fästingburna sjukdomar (se tabell ovan)
Inkubationstid (IT): 7–14 dagar efter fästingbettet (intervall: 1-6 veckor)
Smittsamhet: Smittar ej mellan människor

Differentialdiagnoser

Borrelios, mononukleos, tularemi, malignitet

KLINISKA MANIFESTATIONER

Allmänt

Oftast asymtomatisk eller milda influensaliknande symtom (se nedan)

Symtom/Tecken

Feber (± långdragen), trötthet (± långdragen), frossa, huvudvärk, myalgi, anorexi, illamående, arthralgi, hosta, nattliga svettningar, konfusion; sällan sepsisliknande förlopp med lungpåverkan (lunginfiltrat), leverpåverkan, njursvikt eller neurologiska symtom (cerebrala skador, kramper, koma)

Komplikationer

Hepatit, interstitiell pneumonit (ARDS), njurpåverkan, polineuropati

UTREDNING OCH DIAGNOS

Diagnos

Diagnosen fås med hjälp av kliniken och serologi ± PCR

Blodprover

Akutella prover: Trombocytopeni, leukopeni. Förhöjt CRP, SR, AST, ALT, LDH, ALP, och eventuellt p-kreatinin
Serologi: Ak-responsen uppstår långsamt. Provet tas om (uppföljande konvalescensprov) efter 2-4 veckor
PCR-analys: Anaplasma eller Ehrlichia DNA i EDTA-blodprov eller CSV
Blodutstryk (Giemsa-färgning): Kan påvisa intracellulära bakterieansamlingar i granulocyter. Sensitiviteten (Se) är 20-75 %

Radiologi

RTG-pulm: Infiltrat (sällan)

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Kan behandlas av allmänläkare. Skall behandlas av infektionsläkare vid allvarligt tillstånd

Behandlingsöversikt

Tillstånden är ofta självbegränsande men antibiotika ges vid symtom (förhindra komplikationer)

Farmakologisk Behandling

Doxycyklin eller rifampin. Se tabell nedan

Behandling av Anaplasmos
Doxycyklin (Doxyferm) i 14 dagar (7-14 dagar)
Vuxna
200 mg/dag
Barn (> 8 år)
4 mg/kg/dag i 2 delade doser
Rifampin (Rimactan) i 7-10 dagar
Gravida kvinnor
300 mg x 2
Barn (< 8 år)
10 mg/kg x 2/dag
Referenser
1. Bjöersdorff A, Berglund J, Kristiansen B, Söderström C, Eliasson I. Varierande klinisk bild och förlopp vid human granulocytär ehrlichios. Läkartidningen 1999;39: 4200-4204.