Angulär Keilit

Uppdaterad
2018-11-19
ICD-10
K13.0A (angulär keilit)
Synonymer
Angulär stomatit, munvinkelragader, perlèche, kelios
Andra stavningar
Angulär cheilit, cheilos
Latin/Grekiska
Stomatitis angularis, cheilitis angularis, cheilosis, perlèche
Engelska
Angular cheilitis, cheilosis, perlèche
Beräknad läsningstid: 1 min

BAKGRUND

Definition

Inflammatoriskt tillstånd med smärtsamma lesioner i munvinklarna

Epidemiologi

Vanligt tillstånd

Etiologi

Infektion (vanligast): Candida albicans, S. aureus, β-hemolytiska streptococci
Andra orsaker: Vanligare hos patienter med HIV och Down-syndrom
 • Dåligt anpassade tandproteser
 • Onormala hudveck i mungiporna, torr hud
 • Kontaktallergi, atopisk och seborroisk dermatit
 • Anemi, näringsbrist (e.g. folat, järn eller B-vitaminer [särskilt B12]
 • Överdriven användning av tandtråd, tvätta munnen för ofta

Patofysiologi

Huden blöts upp och spricker vilket leder till fissurer, erytem, exsudation som orsakar sekundärinfektion

Differentialdiagnoser

Herpes labialis, erosiv lichen planus

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Torra läppar och obehag (brännande känsla)

Tecken

Erythem, fjällning, blödning, fissurer och sår (smärtsamma) i munvinklarna

UTREDNING OCH DIAGNOS

Kriterier

Klinisk diagnos. Man kan ta Hb, s-järn, vitamin B12, folat, p-glukos, skrapprov

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Behandlas av allmänläkare. Remiss till specialist vid behandlingssvikt eller misstanke om något annat tillstånd

Behandlingsöversikt

Behandla underliggande tillstånd, såsom vitamin- eller mineralbrist om sådan föreligger. De flesta fall av angulär keilit är dock infektiösa. Vid misstanke om svamp ges antimykotika med eller utan kortison. Vid misstanke om bakterie ges lokal antibiotika

Farmakologisk Behandling

Antimykotika: Om C. albicans förekommer ges
 • Utan kortison: Mikonazol (Daktar), klotrimazol (Canesten), ekonazol (Pevaryl), nystatin (Mycostatin)
 • Med kortison: Hydrokortison + mikonazol (Daktacort, Cortimyk) eller triamcinolon + ekonazol (Pevisone)
Antibiotika/antiseptika: Om S. aureus eller streptokocker förekommer smörjes mungiporna och eventuellt näsborrarna då infektionen kan sprida sig därifrån. Exempel på läkemedel:
 • Antispetika: Skall provas först, e.g. Klorhexidinsprit, 5 mg/ml, minst 2 gånger/dag
 • Väteperoxid (Microcid, Lhp): Appliceras 2-3 gånger/dagligen i upp till 2 veckor
 • Fusidinsyra + hydrokortison (Fucidin-Hydrocortison): 2–3 gånger/dag i max 2 veckor
 • Retapamulin (Altargo): 2 gånger/dag i 5 dagar. Kan (troligtvis) kombineras med hydrokortison
 • Mupirocin (Bactroban): Endast vid MRSA. Appliceras 2-3 gånger/dag i högst 10 dagar
 • Bensoylperoxid + Klindamycin (Duac):
 • Andra läkemedel som kan vara effektiva:
  • Hydrokortison + oxitetracyklin (Terracortril)
  • Hydrokortison + oxitetracyklin + Polymyxin B (Terracortril med Polymyxin B)
  • Flumetason + kliokinol (Locacorten-Vioform)
Empirisk behandling: Vid osäkerhet kan man kombinera kortison, antimykotika och antibiotika/antiseptika, e.g. Daktakort och Fucidin
Referenser
1. Devani A, Barankin B. Angular cheilitis. Can Fam Physician 2007; 53: 1022-3. PubMed