Atrioventrikulärt Block

Uppdaterad
2018-07-30
ICD-10
Synonymer
Andra stavningar
Latin/Grekiska
Engelska
Beräknad läsningstid: 1 min
Synonymer
AV-block
Andra stavningar
Latin/Grekiska
Block atrioventricularis
Engelska
Atrioventricular block (AV block)

BAKGRUND

Definition

Fördröjning av signalerna från depolariseringen i förmaket i AV-knutan eller blockering av signalerna så att dessa inte når kamrarna (AV-block III)

Epidemiologi

Förekomst ökar med åldern. AV-block grad 1 kan ses hos friska och ökar med åldern. Även AV-block grad 2, typ 1 är vanligt hos friska. AV-block grad 2, typ 2 är dock sällsynt hos friska

Etiologi

Medfött, kronisk degeneration i retledningssystemet; efter hjärtinfarkt eller vid kroniskischemisk hjärtsjukdom, kardiomyopati, efter klaffkirurgi eller ablation, myokardit

Predisponerande Faktorer

Digoxin, kalciumblockerare, β-blockerare (även ögondroppar)

Differentialdiagnoser

Sinusknutedysfunktion

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

AV-block grad I: Oftast asymtomatisk
AV-block grad II: Oftast asymtomatisk men leder till bradykardi eller oregelbunden puls
AV-block grad III: Oftast symtomatisk men kan leda till yrsel, matthet, synkope ochkan  förvärra eller utlösa hjärtsvikt
Adams-Stokes-attack: Kortvarig medvetslöshet förorsakad av övergående arytmi/hjärtblock. Patienten blir blek, har ofta reaktiv hyperemi efter anfallet. Om syrebrist i hjärnan består kan kramper och inkontinens uppträda

Tecken

AV-block grad I: Oftast inga
AV-block grad II: Leder ofta till bradykardi eller oregelbunden puls
AV-block grad III: Kan ge uttalad bradykardi och intermittent kraftiga pulsationer i halsvenen (p.g.a. samtidig förmaks- och kammarkontraktion); systoliska blåsljud (p.g.a. kraftig slagvolym)

Komplikationer

Skador i samband med fall/synkope, utveckling av HS, asystoli och död

UTREDNING OCH DIAGNOS

Diagnos

Kliniska manifestationer och EKG

Undersökningar

EKG ± Holter-monitorering, ekoundersökning/USG, arbets-EKG

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Symtomgivande bradyartymier bör remitteras till kardiolog (pacemakerbehandling)

Behandlingsöversikt

Behandlingen beror på gradering av AV-block och om patienten har ett symtomgivande AV-block

Farmakologisk Behandling

Atropin 0,5 -1,0 mg IV kan ges vid akut symtomgivande bradykardi, särskilt i vagala situationer (fuktig hud, kallsvettning)

Pacemaker

Indikation: Symtomgivande AV-block (oftast typ 2)
Temporär pacemaker: Indicerat vid alla typer av ihållande bradyarytmier som ger blodtrycksfall, hjärtsvikt eller uttalade besvär
Permanent pacemaker: Indicerat vid återkommande symtomatiska bradyarytmier, asymptomatiskt AV-block grad II (Mobitz II), AV-block grad III (kammarfrekvens < 40/min, vid utebliven frekvenshöjning under aktivitet)

FÖRLOPP OCH PROGNOS

Förlopp

AV-block grad I och grad II (typ 1) progredierar sällan medan AV-block grad II (typ II) kan ofta progrediera till totalblock. AV-block grad I kan öka risken för att utveckla förmaksflimmer

Prognos

Beror på bakomliggande hjärtsjukdomen
Referenser