Babesios

Uppdaterad
2018-11-17
ICD-10
B60.0 (babesios)
Synonymer
Piroplasmos
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Babesiosis
Engelska
Babesiosis, piroplasmosis, Texas cattle fever, redwater
Beräknad läsningstid: 2 min

BAKGRUND

Definition

Sällsynt fästingöverförd zoonos orsakad av Babesia

Epidemiologi

Överföring: Sprids via fästingar (vektor) och infekterar röda blodkroppar. Människor smittas mycket sällan. Drabbar nästan bara personer som är immunsupprimerade och splenektomerade. Blodtransfusionssmitta har dock förekommit
  • Babesia divergens: Överförs via fästingen Ixodes ricinus från tamboskap
  • Babesia microti: Överförs via fästingen Ixodes scapularis från gnagare
  • Babesia duncani: Överförs i sällsynta fall via blodtransfusion
Reservoar: Främst hjortdjur och tamboskap
  • Babesia divergens: Tamboskap är reservoar i Europa
  • Babesia microti: I USA är reservoarerna främst möss och andra smågnagare. Tillståndet är endemisk i nord-östra delarna av USA
  • Babesia duncani: Mer sällsynt
Inkubationstid: 1-4 veckor efter fästingbettet men kan pågå i flera veckor
Smittsamhet: Tillståndet smittar inte mellan människor

Etiologi

Babesia, en protozo, som liknar malariaparasiten. Inkluderar
  • Babesia divergens: Påvisad i Sverige
  • Babesia microti
  • Babesia duncani

Patogenes

Babesia infekterar och förökar sig i erytrocyter. Infektionen ger vanligtvis hemolytisk anemi

Predisponerande Faktorer

Allvarlig sjukdom hos patienter som genomgått splenektomi eller är immunsupprimerade. Blodtransfusion kan också vara en faktor

Differentialdiagnoser

Virussjukdom, malaria, Anaplasma, malignitet

KLINISKA MANIFESTATIONER

Allmänt

Drabbar nästan bara personer som är immunsupprimerade och splenektomerade. Hos dessa kan smittan bli letal. Kan vara asymtomatiskt eller ge allvarlig sjukdom

Symtom

Ger vanligen få och subkliniska symtom. Kan ge influensaliknande/malarialiknande symtom med feber, frossa, muskelvärk och trötthet och även icterus

Tecken

Feber, svettningar, myalgi och ibland icterus (p.g.a. hemolys) och hemoglobinuri

Komplikationer

Hemolytisk anemi, multiorgansvikt, disseminerad intravasal koagulation (DIC), dödsfall

UTREDNING OCH DIAGNOS

Diagnos

Diagnosen fås med hjälp av direkt mikroskopi av blodutstryk. Serologi kan tillsammans med symtom användas som diagnos men antikroppsreaktionen uppstår dock sent i förloppet och därför skall direkt mikroskopi av blodutstryk alltid utföras vid diagnos

Blodutstryk och Mikroskopi

Kan påvisa ringformer som liknar Plasmodium falci­parum i erytrocyter. Ibland kan det vara nödvändigt att göra upprepade blodutstryk flera dagar i rad

Blodprover

Allmänt: Anemi, lätt förhöjt leverstatus, förhöjt LD (p.g.a. hemolys), lågt haptoglobin (p.g.a. hemolys)
Serologi: Antikroppsreaktion uppstår sent. Metoden finns på Folkhälsomyndigheten

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Patienten bör läggas in/remitteras vid misstanke om sjukdomen

Behandlingsöversikt

Kombinationsbehandling med antibiotika och antimalariamedel vid symtom och påvisad genom direkt mikroskopi

Farmakologisk Behandling

Alternativ 1: Klindamycin (Dalacin) p.o. 300-600 mg x 3 ges tillsammans med kinin (Kinin) p.o. 250 mg 2 x 3 i 7-10 dagar. Högre dosering av klindamycin intravenöst och kinin kan behövas initialt vid svår sjukdom
Alternativ 2: Atovakvon (Wellvone) med azitromycin (Azithromycin, Azitromax) är ett alternativ

Profylax

Fästingprofylax med tät klädsel, borttagning av fästingar på huden så snabbt som möjligt. Inget vaccin finns

Anmälan

Tillståndet är inte anmälningspliktig
Referenser
1. Herwaldt BL, Linden JV, Bosserman E, et al. Transfusion-associated babesiosis in the United States: A description of cases. Ann Intern Med 2011
2. Gubernot DM, Lucey CT, Lee KC, et al. Babesia infection through blood transfusions: reports received by the US Food and Drug Administration, 1997–2007. Clin Infect Dis 2009; 48: 25-30