Chalazion

Uppdaterad
2019-01-03
ICD-10
H00.1 Chalazion
Synonymer
Meibomkörtellipogranulom
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Chalazion
Engelska
Chalazion, meibomian gland lipogranuloma
Beräknad läsningstid: 1 min

BAKGRUND

Definition

Icke-infektiös, kronisk inflammation i Meibom-körteln på insidan av det övre eller nedre ögonlocket

Epidemiologi

Chalazion är mindre vanligt än hordeolum

Etiologi och Patogenes

Obstruktion av en Meibom-körtel som orsakar extravasering av irriterande lipidmaterial i ögonlocket mjuka vävnader med fokal sekundär granulomatös inflammation. Obstruktionen orsakas av onormalt tjock Meibom-körtelsekretion

Predisponerande Faktorer

Meibomkörteldysfunktion, rosacea

Differentialdiagnoser

Basalcellscarcinom (BCC), aterom, Meibomskörtelcarcinom, mollusker, papillom

KLINISKA MANIFESTATIONER

Allmänt

Börjar ofta med en diffus svullnad av ögonlocket. Efter ett par dagar ses en oöm fast knuta på ögonlockets insida. Chalazion är lokaliserat lite mer perifert från ögonlockskanten än vad hordeolum är. Det kan uppstå en inflammation och chalazion kan då förväxlas med hordeolum. Stora chalazia kan dra in cornea och leda till suddig syn genom att orsaka astigmatism

UTREDNING OCH DIAGNOS

Diagnos

Klinisk diagnos

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Behandlas av allmänläkare eller oftalmologi. Remiss till oftalmolog vid utebliven förbättring eller indikation för kirurgi/annan behandling

Behandlingsöversikt

Oftast en spontan regress inom 2-8 veckor, men kan ta upp till 12 månader. Behandlas med varma kompresser och ibland dränering eller kortikosteroider

Kompresser

Varma kompresser appliceras i 5-10 min 2-3 gånger per dag. Kan användas för att påskynda upplösningen av chalazion

Kortikosteroidbehandling och Kirurgi

Indikation: Oftalmologisk behandling är indicerat vid långvariga besvär (> 2 månader) samt vid stora eller kosmetiskt/funktionellt störande chalazia
Kortikosteroidbehandling: Exempelvis triamcinolon
Kirurgi: Incision och exkokleation (utskrapning)
Referenser
1. Merck Manuals Professional Edition, (2015). Chalazion and Hordeolum (Stye) - Eye Disorders. [Hämtat 23 december 2015]