Cystit, Komplicerad Akut

Uppdaterad
2018-12-22
ICD-10
N30 (cystit [blåskatarr])
Synonymer
Komplicerad nedre urinvägsinfektion (NUVI)
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Infectio tractus urinarii
Engelska
Acute uncomplicated cystitis
Beräknad läsningstid: 1 min

BAKGRUND

Definition

Cystiter hos gravida, män, barn och äldre där anatomiska eller andra förhållanden hos patienten kan påverka förloppet. Kan leda till pyelonefrit

Epidemiologi

Utgör 1 % av cystiterna hos icke-gravida kvinnor

Etiologi

E. coli är vanligast. Andra bakterier inkluderar S. saprophyticus, enterokocker, Proteus spp. och Klebsiella

Riskfaktorer

Slemhinneskador (sten, kateter, tumörer o.s.v.), residualurin (neurogena rubbningar, obstruktion, missbildningar, vesikoureteral reflux, blåsdivertiklar, vaginal prolaps), graviditet

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Som okomplicerad UVI men kan ge vagare symtom

Tecken

Oftast inget

UTREDNING OCH DIAGNOS

Vårdnivå

Diagnosen fås med hjälp med av

Prover

Blodprover: Förhöjt CRP kan tyda på pyelonefrit med vaga symtom
Urinprover: Urinsticka + urinodling (resistensbestämning) ± urinmikroskopi

Radiologi

UL-njurar: Vid behandlingssvikt eller vid misstanke om komplicerande förhållanden
Urografi: Konkrement och urepitelförändringar

Andra Undersökningar

Cystoskopi: Vid misstanke om förändringar i blåsslemhinnan

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Behandlas av allmänläkare

Behandlingsöversikt

Antibiotika (se nedan) samt behandling av bakomliggande komplicerande faktorer

Behandling av Komplicerad Cystit
 DoseringBehandlingstid (dygn)
Förstahandsalternativ
Pivmecillinam (Selexid, Penomax)400 mg × 23
200 mg × 35
200 mg × 27
Nitrofurantoin (Furadantin)50 mg × 35
Övriga alternativ
Trimetoprim (Trimetoprim, Idotrim)160 mg × 23
 300 mg × 13
Cefadroxil (Cefamox, Cefadroxil)0,5 g × 2 eller 1 g × 1Enligt FASS eller infektoinsläkare
Cefalexin (Keflex)0,5 g × 2Enligt FASS eller infektoinsläkare
Referenser
1. Läkemedelsverket (2017). Läkemedelsbehandling av urinvägsinfektioner i öppenvård - behandlingsrekommendation.
2. Colgan R, Williams M. Diagnosis and treatment og acute uncomplicated cystitis. Am Fam Physician 2011; 84: 771-6. PubMed