Dix-Hallpike-Test

Uppdaterad
2018-08-09
ICD-10
-
Synonymer
Dix-Hallpike-lägestest, Nylen–Barany-test
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Dix–Hallpike test, Nylen–Barany test
Beräknad läsningstid: 1 min

BAKGRUND

Indikation

Genomförs vid misstänkt godartad yrsel/BPPV i den bakre båggången

Utförande

Använd Frenzel-glasögon (mer sensitivt) om dessa är tillgängliga.
Patienten sitter ner på britsen med benen uppe på britsen och huvudet vrids 45° mot det öra som ska undersökas. Då hamnar den posteriora båggången i bålens sagittalplan. Därefter läggs patienten snabbt (1-2 sek) ner med huvudet bakåtböjt så att huvudet blir hängande utanför britskanten kortsida – kan även göras med kudde under nacken eller genom att snabbt fälla ner huvudändan av britsen (hos överviktiga patienter):
  • Extendera nacken ca 15-30 grader
  • Huvudet ska fortfarande vara vridet 45 grader åt sidan
  • Patientens ögonen ska vara öppna och observeras hela tiden (30–60 sekunder) av undersökaren
Patienten sätter sig därefter upp (efter 60 sek) och samma manöver upprepas med huvudet vridet åt andra sidan

Bedömning/Tolkning

Testet är positivt om yrsel uppstår och nystagmus riktad mot (med snabb fas) patientens panna eller örat på den testade sidan/undre örat (geotrop). Nystagmusriktningen är uppåtgående/vertikal och torsionell/rotatorisk. Nystagmus brukar uppstå efter 2–10 sekunders latens och vara i < 60 sekunder. Horisontell nystagmus talar för otoliter i den laterala båggången. Testet är positivt även om patienten upplever övergående rotatorisk yrsel även om nystagmus ej syns. Testet kan provocera fram en kraftig yrsel vilket är ofarligt. Kristaller kan ibland vara bilaterala eller engagera flera båggångar, vilket försvårar tolkningen. Vid upprepning av testet (2-3 gånger) kan systemet tröttas av och yrseln utlöses inte. Vid positivt Dix–Hallpike-test kan Epley-manöver utföras direkt

Evidens

Sensitivitet: Uppskattas till 79 % vid yrsel utlöst från posteriora båggången
Specificitet: Uppskattas till 75 % vid yrsel utlöst från posteriora båggången
Referenser
1. ABC om yrsel på akuten (Läkartidningen. 2015;112:C9LR)