Erysipelas

Uppdaterad
2018-08-04
ICD-10
A46.9 (rosfeber)
Synonymer
Rosfeber
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Erysipelas
Engelska
Erysipelas
Beräknad läsningstid: 1 min

BAKGRUND

Definition

Avgränsad ytlig hudinfektion som infekterar och sprider sig i de mer ytliga hudskikten

Etiologi

Vanligast: Grupp A β-hemolytisk Streptococcus (GABS; S. pneumoniae)
Andra: Grupp G streptokocker; S. aureus (inte säkert); Haemophilus influenzae

Patogenes

Infektion är till följd av en defekt i huden. Vid predisponerande tillstånd som lymfödem eller operationsärr kan någon gång grupp C- och G-streptokocker också orsaka erysipelas. Om erysipelas utvecklas från ett ulcus eller en abscess kan gula stafylokocker bidra

Differentialdiagnoser

Cellulit, nekrotiserande fasciit, erythema migrans, erysipeloid, herpes zoster

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Värme, erytem, smärta, lymfadenopati och ofta feber (± frossa); huvudvärk, illamående och kräkningar, snabb temperaturökning med anfall av frossa

Tecken

Huden är ödematös och ibland något upphöjd. Hudytan kan påminna om apelsinskal, är röd och varm och har en skarp gräns mot normal hud; bullae i kanten
  • Lokalisation: Ben, ansikte och mer sällan händer, armar och bål

UTREDNING OCH DIAGNOS

Kriterier

Erysipelas är en klinisk diagnos

Prover

Blodprover: CRP, LPK och SR brukar vara förhöjda
Andra odlingar: Sårsekret, blododling (vid hög feber eller frossa)

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Behandlas av allmänläkare och akutläkare. Sjukhusinläggning vid nedsatt AT eller erysipelas i ansiktsregionen 

Egenbehandling

Elevation och immobilisering. Eventuellt sängvila

Farmakologisk Behandling

Fenoximetylpenicillin (PcV): e.g. Kåvepenin 1 g × 3 i 10–14 dagar p.o. till vuxna. Dosen kan dubbleras till 2 g × 3 i 10–14 dagar vid vikt 90–120 kg
  • Barn: Kåvepenin 25 mg/kg x 3 i 10 dygn
Benzylpenicillin (PcG): Vid svår allmänpåverkan (e.g. cirkulationssvikt), ge 1–3 g × 3 i.v.
Pc-allergi: Klindamycin (Clindamycin, Dalacin) 300 mg x 3 i 10-14 dagar
Staphylocci: Kan misstänkas vara inblandade om infektionen utgår från sår eller abscess
Referenser
1. Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling av bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner i öppenvård – behandlingsrekommendation. 2018. lakemedelsverket.se
2. Jorup-Ronstrom C, Britton S. Recurrent erysipelas: predisposing factors and costs of prophylaxis. Infection 1987; 15: 105-6. PubMed
3. Morris A. Cellulitis and erysipelas. Clin Evid 2004; 11: 2133-9. Clinical Evidence