Erysipeloid

Uppdaterad
2018-08-04
ICD-10
A26.0 (kutan erysipeloid)
A26.9 (erysipeloid, ospecificerad)
Synonymer
Rödsjuka
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Erysopeloides, erysopeloidum
Engelska
Erysipeloid
Beräknad läsningstid: 1 min

BAKGRUND

Definition

Akut bakteriell infektion i hud och andra organ

Etiologi

Erysipelothrix rhusiopathiae som är en pleomorf, Gram-positiv bacillus

Epidemiologi

Allmänt: Sällsynt bakteriell zoonos (överföras mellan djur och människor)
Förekomst: Hela världen. Vanligare hos slaktare, fiskare, bönder, veterinärer
Reservoar: Framför allt grisar men även får, häst, nötboskap, kyckling, krabba, räka, fisk, hund och katt
Överföring: Sår i huden vid hantering av smittat kött, fisk, skaldjur
Inkubationstid (IT): 1-4 dagar
Smittsamhet: Smittar inte mellan människor

KLINISKA MANIFESTATIONER

Lokaliserad Erysipeloid (Erysipeloid av Rosenbach)

Den vanligaste formen. Påverkar fingrar eller händer med initialt rubor och svullnad som sedan kan utveckla sig till en erysipeloid lesion med ett rosa centrum och upphöjd kant. Oftast få eller inga smärtor men kan leda till smärtor och stelhet vid aggressiv sjukdomsbild. Vanligtvis inte varbildande. Cirka 30 % får lokal lymfadenit

Diffus Erysipeloid

Lokaliserad erysipeloid som progredierat till en diffus kutan form hos obehandlade patienter. Lesionen är rosafärgad och expanderar medan den centrala delen försvinner (normaliseras). Vid primärplatsen eller längre kan bullösa lesioner ses i vissa fall. Patienterna har ofta hög feber och ledsmärtor

Systemisk Erysipeloid

Uppstår troligtvis från bakteriemi ± endokardit som progredierat, snarare än spridning från en lokaliserad, kutan lesion. Kutan erysipeloid ses dock i 40 % av patienterna. De flesta har feber och har haft det i 2-3 veckor. Ofta ses bullae

Komplikationer

Sepsis, endokardit

UTREDNING OCH DIAGNOS

Odling och Biopsi

Odling tas från hudlesioner: Ofta negativ p.g.a. att bakterien befinner sig djupt ned i dermis
Blododling (vid sepsis): Kan eventuellt påvisa bakterien

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Behandlas av allmänläkare och infektionsläkare

Behandlingsöversikt

Lokaliserad samt diffus erysipeloid är ofta självbegränsande (inom 2-4 veckor). Alla 3 former kan behandlas med antibiotika. Antibiotika kan dock förkorta sjukdomsförloppet och förhindra recidiv

Farmakologisk behandling

Penicillin V eller cefalosporin. Vid Pc-allergi kan erytromycin och/eller rifampicin användas. Annan antibiotika är tetracykliner eller ciprofloxacin

Profylax

Allmänt: Vid uppskärning av kött eller fisk bör handskar användas. Vid skärskador bör desinfektion användas
Vaccin: Saknas

FÖRLOPP OCH PROGNOS

Förlopp

Läker vanligtvis spontant inom 3-4 veckor

Prognos

Prognosen är vanligtvis god
Referenser
1. Folkhalsomyndigheten.se. Erysipeloid — Folkhälsomyndigheten. [Hämtat 23 januari 2015]
2. Molin G, Söderlind O, Ursing J, Nørrung V, Ternström A, Löwenhielm C.. Occurrence of Erysipelothrix rhusiopathiae on pork and in pig slurry, and the distribution of specific antibodies in abattoir workers. J Appl Bacteriol. 1989; Oct;67(4): 347-52. doi:PMID: 2584166 PubMed
3. Jorgensen JH, Hindler JF. New consensus guidelines from the Clinical and Laboratory Standards Institute for antimicrobial susceptibility testing of infrequently isolated fastidious bacteria. Clin Infect DIs 2007; 44: 280. PubMed
4. Reboli AC. Erysipelothrix infection. UpToDate, last updated Oct 28, 2015. www.uptodate.com