Fimos

Uppdaterad
2018-12-22
ICD-10
N47 (förhudssjukdomar)
Synonymer
Fimosis, förhudsförträngning
Andra stavningar
Phimos
Latin/Grekiska
Phimosis
Engelska
Phimosis
Beräknad läsningstid: 2 min

BAKGRUND

Definition

Förträngning av förhuden som gör att förhuden kan inte dras tillbaka över glans penis. Kan delas in i patologisk och fysiologisk fimos

Epidemiologi

Mer än 90 % av de nyfödda pojkarna har fysiologisk fimos. Patologisk fimos är mindre vanlig

Etiologi

Medfödd: Fysiologisk hos småbarn
Förvärvad: Kan uppstå som en komplikation efter balanit, alltför kraftig retraktion av förhuden vid medfödd fysiologisk fimos

Patofysiologi

Patologisk fimos: Preputiet är trångt vilket göra att det går att dra tillbaka över glans. Själva kanten av preputiet är fibrotiskt (hypertrofisk ärrbildning) p.g.a. långsamt progredierande, inflammationsorsakad skrumpningsprocess som sprider sig över den inre och yttre förhuden
Fysiologisk fimos: Preputiet går inte att retrahera helt eller delvis, p.g.a. kvarstående utvecklingsmässig adherens mellan den inre förhuden och glans (agglutinatio praeputii). Preputialkanten är inte fibrotiskt och därför är förhudsöppningen mjuk och eftergivlig 

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Allmänt: Ofta inga symtom alls. Kan dock orsaka balanit
Barn: En del barn kan få problem vid vattenkastning och smärtor vid erektion. Ibland kan en “ballonering” ske vid vattenkastning. Detta är ofarligt och övergående 
Vuxna: Kan ge obehag vid samlag och medföra recidiverande balanit
Diabetiker: Kan ge recidiverande Candida-balanit

Tecken

Förhuden (praeputium) kan inte dras tillbaka över glans. Eventuellt tecken till balanit

Komplikationer

Innan kirurgi: Urinretention
Efter kirurgi (sällsynt): Sammanväxningar/adherenser, meatusstenos

UTREDNING OCH DIAGNOS

Diagnos

Klinisk diagnos

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Primärvård eller remiss till urolog vid svåra besvär, upprepade balaniter, recidiverande urinvägsinfektioner samt tunn urinstråle

Behandlingsöversikt

Hos de flesta patienter rättar sig tillståndet till spontant. Kirurgi är indicerat vid vid svåra besvär. Hos pojkar kan man använda lokal kortikosteroidbehandling

Egenbehandling

God hygien förespråkas. Man bör undvika att töja och dra förhuden över glans då det kan orsaka fissurer, ärrbildning och på sikt svårare besvär men om denna egenbehandling vill ordineras bör man följa upp behandlingen

Farmakologisk Behandling

Hos pojkar kan lokal behandling med kortikosteroider som förstahandsbehandling vara effektivt. Grupp IV steroid, e.g. klobetasol (Dermovat) appliceras 1 gång varje kväll i 4-8 veckor. Man smörjer praeputium vid förträngningen men ej på glans

Kirurgi

Indikation: Vid svåra besvär, upprepade balaniter, recidiverande urinvägsinfektioner samt tunn urinstråle
  • Barn: Överbehandling bör undvikas hos barn i förskoleåldern för att det försvinna spontant med/utan farmakologisk behandling. Operation vara utförd innan skolåldern
Metod: Cirkumcision eller dorsalklipp. Dock är inte alltid kosmetiskt tillfredsställande

FÖRLOPP OCH PROGNOS

Förlopp

Fysiologiskt de första levnadsåren

Prognos

TIllståndet försvinner hos de flesta före 4 års ålder
Referenser
1. Nasrallah PF. Circumcisio: pros and cons. Prim Care 1985; 12: 593-605. PubMed
2. Wright JE. Non-therapeuthic circumcisio. Med J Aust 1967; 1: 1083-6. PubMed
3. Moreno G, Corbalán J, Peñaloza B, et al. Topical corticosteroids for treating phimosis in boys. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Sep 2;9:CD008973. DOI: 10.1002/14651858.CD008973.pub2.
4. Rickwood AM, Walker J. Is phimosis overdiagnosed in boys and are too many circumcisions performed in consequence? Ann R Coll Surg Engl 1989; 71: 275-7.