Follikulit, Bakteriell

Uppdaterad
2018-08-04
ICD-10
L73 (andra sjukdomar i hudens och underhudens folliklar)
L73.8C (rosacealiknande follikulit)
L73.8D (seborroisk follikulit)
L73.8E (eosinofil pustulär follikulit [Ofuji])
L73.8W (andra follikulära sjukdomar)
Synonymer
Bakteriell hårsäcksinflammation
Andra stavningar
Folliculit
Latin/Grekiska
Folliculitis
Engelska
Bacterial folliculitis,  hot tub rash
Beräknad läsningstid: 2 min

BAKGRUND

Definition

Follikulit är en purulent hårsäcksinflammation (pyodermi) i en eller flera hårfolliklar (folliculus pili)
Furunkel (furunculus): Djup follikulit som utvecklas till en abscess
Furunkulos (furunculosis): Tillstånd med flera furunkler. Vanligare hos vuxna
Karbunkel (carbunculus): Abscess som består av flera furunklar (flera furunkler flyter samman). De tömmer var genom flera follikelöppningar
Karbunkulos (carbunculosis): Tillstånd med flera karbunklar
Sycosis barbae: Djup follikulit i skäggbotten hos män

Epidemiologi

Ytlig follikulit är vanlig och ofta självbegränsande. Ihållande follikulit kan vara associerade frekvent rakning, immunosuppression, redan existerande dermatoser, långvarig antibiotika bruk, åtsittande kläder och/eller åtsittande förband, exponering för varma fuktiga temperaturer, diabetes, obesitas och användningen av EGF-R-hämmare

Etiologi

Vanligast: Staphylococcus aureus
Bubbelbadsfollkulit: Otillräcklig behandling av vattnet med klor/brom + Pseudomonas aeruginosa
Andra orsaker (ytlig follikulit): Ständig friktion mot huden, åtsittande kläder, ökad svettendens och torr hud

Patofysiologi

Patienter med furunkulos kan ha försämrat immunförsvar/ infektionsförsvar (järnbrist, DM, inadekvat näringstillförsel eller annan bakomliggande sjukdom eller bristtillstånd)

Differentialdiagnoser

Pseudofolliculitis barbae, allergisk kontakteksem

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Oftast inga symtom men kan ge lindrig smärta, klåda eller irritation. Patient med karbunkulos kan vara allmänpåverkad med feber

Tecken

Ytlig pustul/inflammatorisk knöl som omger en hårsäck. Infekterade hårstrån faller/tas bort lätt ut (dock bildas nya papler)
Lokalisation: Hårbotten eller lår (särskilt yngre män), men kan sitta överallt

Komplikationer

Komplikationer är ovanliga och inkluderar cellulit, furunkulos, ärrbildning och permanent håravfall

UTREDNING OCH DIAGNOS

Kriterier

Follikulit är en klinisk diagnos

Odling

Odling tas från infekterade hudförändringar kan tas. Klorhexidin utan sprit eller liknande som desinfektionsmedel måste användas före aspiration av abscesser. Bakteriekällan och smittkällan bör letas efter hos patienter med recidiverande furunkler. Odlingsprov kan då tas från axill, ljumske, hårbotten och näsborrar. Oftast finns smittkällan hos patienten själv eller i näsborrarna hos nära familjemedlemmar

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Behandlas av allmänläkare. Konsultera/skriv remiss till dermatolog vid utebliven förbättring av behandling

Behandlingsöversikt

Bakteriell follikulit kan vara svår att bota. Bubbelbadsfollkulit är självbegränsande

Egenbehandling

Undvik åtsittande kläder och förhindra uttorkning av huden

Farmakologisk Behandling

Tvätt med klorhexidinsprit. Helst skall lokal antibiotika undvikas p.g.a. risk för resistens och allergiutveckling. Vid utebliven effekt av behandlingar nedan bör pustler Gramfärgas samt odlas för att utesluta Gramnegativ etiologi eller MRSA dessutom bör näsborrarna odlas för att utesluta nasala Staphylococci. KOH-våtpreparat bör göras på ett plockat hår för att utesluta fungal (Malassezia) follikulit

Farmakologisk Behandling av Bakteriell Follikulit
Topikal behandling
Klindamycin 1% + bensoylperoxid 5% (Duac) lotion/gel 1 gång/dag (eller 2 gånger/dag) i 7-10 dagar
Systemisk behandling
Vid omfattande kutan engagemang – 3 alternativ:
– Flukloxacillin (Heracillin, Flukloxacillin) 1000 mg x 3 i 7-10 dagar
– Cefadroxil (Cefamox, Cefadroxil) 500 – 1000 mg x 2 i 7-10 dagar
– Cefalexin (Keflex) 250-500 mg x 3-4 i 10 dagar
Sycosis barbae – vid mer utbredda lesioner:
– Flukloxacillin (Heracillin, Flukloxacillin) 750 mg–1 g x 3 i 10 dagar
Recidiverande furunkulos:
– Flukloxacillin (Heracillin, Flukloxacillin) 750 mg–1 g x 3 i 10 dagar + helkroppstvätt med klorhexidin + fusidinsyra (Fucidin) lokalt (insmörjning) av näsöppning
Vid pc-allergi:
– Klindamycin (Dalacin, Clindamycin) 150 – 300 mg x 3 i 7–10 dagar
Referenser
1. Janusinfo. Behandling / Strama Stockholm / Vårdprogram, primärvård / Hud- och mjukdelsinfektioner, Oprica, C. Uppdaterad: 2016-02-15
2. Sardana K1. Clin Dermatol. 2014 Nov-Dec;32(6):839-72. PMID:25441478. PubMed