Gonorré

Uppdaterad
2018-12-22
ICD-10
A54 (gonokockinfektion)
Synonymer
-
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Gonorrhoea
Engelska
Gonorrhea
Beräknad läsningstid: 1 min

BAKGRUND

Definition

Sexuellt överförbar infektion som bl.a. orsakar flytningar

Etiologi

Neisseria gonorrhoeae (Gram-negativ diplococcus)

Epidemiologi

Överförs från penis till vagina, rektum eller farynx; sker ofta från asymtomatiska personer. Samtidig infektion med klamydia hos fler än 15 %
Inkubationstid (IT): 2-7 dagar

Riskfaktorer

Oskyddat sex i utlandet och homosexuella/bisexuella män

Differentialdiagnoser

Genital klamydiainfektion, ospecifik uretrit

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Asymtomatisk (80%; oftast kvinnor); dysuri, flytning från urinröret (gul mukopurulent; 50%); pelvissmärta ± dyspareuni; symtom från pharynx och rectum; feber med smärta + svullnad i stora leder vid bakteriemi

Vanligaste Kliniska Manifestationerna
KvinnorUretrit eller cervicit med flytningar, lokalt obehag och dyspareuni
MänOkomplicerad uretrit med dysuri och flytningar

Tecken

Kvinnor: Cervicit och ökat fluor ± ömhet över uterus och i adnexa
Män: Erytem i uretraöppningen och mukopurulent flytning
Disseminerad infektion: Petechiae eller pustler; asymmetriska artropatier, tenosynoviter eller septisk artrit. Sällan meningit eller endokardit

Komplikationer

Kvinnor: Akut bäckeninfektion och salpingit kan leda till infertilitet; lymfangit, bartolinit, periuretral abscess och uretrastriktur
Män: Epididymit och infektion av parauretrala körtlar
Båda könen: Conjunktivit, disseminerad gonorreisk infektion

UTREDNING OCH DIAGNOS

Diagnos

Typisk klinisk bild and påvisning av Neisseria gonorrhoea

Prover

Odlingsprov: Tas för resistensbestämning; kvinnor: cervix och uretra; män: uretra; vid analsex respektive oralsex: rectum respektive pharynx
PCR: För gonorré samt klamydia (p.g.a. blandinfektion)

Indikationer för Provtagning
KvinnorMukopurulent sekret från cervix eller symtom/tecken på bäckeninfektion
MänUretral flytning med dysuri eller symtom/tecken på akut epididymit
AndraOskyddat sex i utlandet och homosexuella/bisexuella män; kontroll efter behandling

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Behandlas av allmänläkare

Behandlingsöversikt

Innan antibiotikabehandling bör odlingsprov tas

Farmakolokisk behandling

Ceftriaxon (Ceftriaxon) 500 mg (250-500 mg) i.m. som engångsdos
Referenser
1. Andersson J. Fortsatt ökning av gonorré i Sverige. Lakartidningen.se 2018-01-11 lakartidningen.se
2. Donovan B. Sexually transmissible infections other than HIV. Lancet 2004; 363: 545-56. PubMed