Hepatit A

Uppdaterad
2018-12-23
ICD-10
B15 (akut hepatit A)
Synonymer
Smittsam gulsot A
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Hepatitis A
Engelska
Hepatitis A
Beräknad läsningstid: 2 min

BAKGRUND

Definition

Leverinflammation som orsakas av hepatit A-viruset (HAV)

Etiologi

Hepatit A-virus (HAV) som är ett höljelöst och ikosaedriskt ssRNA (+)-hepatovirus (27 nm) tillhörande familjen picornaviridae
Egenskaper: HAV är resistent mot frysning, rengöringsmedel och syror. Inaktiveras av formalin och klor. Kan överleva utanför kroppen i ~ 1 vecka och upp till 10 månader i havsvatten, sötvatten och förorenat vatten. HAV kräver en temperatur över 85 °C för att inaktiveras

Epidemiologi

Förekomst: Oftast sporadisk, framför allt vid utlandsresor (~60 %); epidemier kan förekomma framför allt i länder med sämre hygienisk standard och trångboddhet
Reservoar: Människan
Överföring: Fekalt-oralt från person-till-person. Överföring sker vid nära kontakt, via kontaminerat vatten/mat, parenteral överföring (vid viremisk fas; sällsynt), vertikal överföring (sällsynt)
Inkubationstid (IT): Genomsnitt på 28 dagar (intervall: 15–50 dagar)
Smittsamhet: Smittar mellan människor; högsta infektionsrisken är under perioden med högst virusutsöndring i avföringen (från 2 veckor före debut av icterus och/eller när leverenzymvärdet ökar). Blod och avföring är smittsamt under IT i ~ 2-3 veckor innan sjukdomsdebuten och i den tidiga sjukdomsfasen. När transaminaserna har nått sin höjdpunkt minskar smittsamheten. Viruset utsöndras via avföring från 2-3 veckor innan sjukdomen manifesterar sig och finns sällan i avföringen efter den första sjukdomsveckan. Viruset förekommer dock ofta längre hos små barn

Patofysiologi

HAV replikerar i hepatocyter som leder till leverinflammation och därefter levercellsskada (± celldöd – cellmedierad immunrespons) som gör att HAV frigörs i blod och galla samt utsöndras i stora mängder i avföringen

Predisponerande Faktorer

Dålig hygien, narkotikamissbruk, U-länder

Differentialdiagnoser

HBV, HCV, HDV, HEV, EBV, läkemedelsorsakad hepatit (e.g. .p.g.a. paracetamol, antiepileptika, isoniazid, p-piller, rifampicin, sulfonamider), toxisk hepatit (alkohol, karbontetraklorid), autoimmun hepatit, SLE, leptospiros, Q-feber, sekundär syfilis, blodförgiftning, tyfoidfeber

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

~ 70 % av infekterade vuxna utvecklar symtom (inkl. icterus), 30 % av barn < 6 år utvecklar symtom (ospecifika; ej icterus)
  • Preicterisk fas (5-7 dagar): Prodromalsymtom (orkeslöshet, trötthet, feber, minskad aptit, viktnedgång, ihållande värk/obehag i höger hypokondrium, diarré, muskel och ledvärk)
  • Icterisk fas (4–30 dagar): Mörkfärgad urin (konjugerat bilirubin) därefter (några dagar) ljus avföringen/icterus, asteni (kan vara i 2-3 månader

Tecken

Icterus, hepatosplenomegali (ömmande), bradykardi, cervical lymfadenopati

Komplikationer

Fulminant hepatit med encefalopati (< 1 %)

UTREDNING OCH DIAGNOS

Diagnos

Diagnosen ställs med hjälp av kliniken och serologin

Blodprover

Allmänt: Ökade levertransaminaser (ALT > AST), förhöjt PK (INR), ± förhöjt albumin, hyperbilirubinemi
Serologi: ± HBV, HCV
  • IgM anti-HAV: Positiv från 5-10 dagar innan klinisk manifestation och varar i 3-6 månader
  • IgG anti-HAV: Toppvärden efter ~ 1 månad och förblir förhöjt i resten av livet. Påvisande av endast IgG anti-HAV tyder det på tidigare genomgången infektion (och immunitet)

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Kan behandlas på akutmottagning. Lägg in patienten (sker i ~ 30 %) vid tagen och påverkad patient (i.e. uttorkning, näringsbrist, koagulopati, encefalopati)

Behandlingsöversikt

Det finns ingen specifik behandling. Kronisk infektion uppstår inte. Hepatit A är anmälningspliktigt

Egenbehandling

Undvik hepatotoxiner (e.g. alkohol, paracetamol)

Profylax

Vaccination, e.g. Havrix (endast HAV) eller Twinrix (kobinerat med HBV-vaccin)
Referenser
1. Smittskyddsinstitutet. Statistik för Hepatit A: http://www.smittskydd.sinstitutet.se/statistik/hepatit-a/
2. Fiore AE, Wasley A, Bell BP, for the Advisory Committee on Immunization Practices. Prevention of Hepatitis A through active or passive immunization: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Recomm Rep 2006; 55(RR-7): 1-23.