Hjärttamponad

Uppdaterad
2019-01-03
ICD-10
I31.9 Ospecificerad sjukdom i perikardiet, hjärttamponad
Synonymer
Perikardiell tamponad 
Andra stavningar
Pericardiell tamponad 
Latin/Grekiska
Tamponatio cordis
Engelska
Cardiac tamponade, pericardial tamponade
Beräknad läsningstid: 2 min

BAKGRUND

Definition

Akut och allvarligt tillstånd med kompression av hjärtat och de stora intraperikardiella kärlen samt minskad kammarfyllnad (SV) p.g.a. ökad vätskemängd i perikardhålan (vätskeutgjutning, blödning)

Epidemiologi

Den vanligaste orsaken är malign sjukdom

Etiologi

Perikardit (ökad vätskeproduktion), hjärtinfarkt, hjärtruptur, malign sjukdom (vanligast), aortadissektion typ A, trauma (penetrerande thoraxskada), coronarangiografi/PCI, hjärtkirurgi, pacemakerinlägg, CVK-inläggning, SLE (läkemedelsinducerad), poymyosit, TB, HIV, uremi (njursvikt)

Predisponerande Faktorer

Malign sjukdom, systemiska infektioner, perikardit, hjärtinfarkt, bindvävssjukdomar, njursvikt, trauma

Differentialdiagnoser

Lungemboli, tensionspneumothorax, obstruktiv lungsjukdom (allvarlig), restriktiv kardiomyopati, konstriktiv perikardit, höger ventriculusinfarkt med sekundär kardiogen chock

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Kardiogen chock: Hypotension, trötthet, tachycardi utan lungödem. Dyspné (~ 85%) kan bero på ökning av andningsreflexen för att öka venöst återflöde. Hypotension uppstår p.g.a. minskad vävnadsperfusion och leder till minskad medvetande, upphävd diures, kall och fuktig hud

Tecken

Pulsus paradoxus: Minskning av sBT ≥10 mmHg under inspiration. Minskad perifer puls under inspiration. Kan vara frånvarande vid ökad LVEDP, arytmi, svår AI, PFO, regional tamponad
Beck-triad: Avlägsna (försvagade) hjärtljud, halsvenstas (ökat vena jugularistryck [VJT]) och hypotension. Beck-triad är ovanligt men uppkommer oftast vid akut tamponad
Annat: Ökat VJT (vanligt), reflextakykardi (vanligt), hypotension (ibland hypertoni), avlägsna hjärtljud, ± perikardellt friktionsljud (30%); takypné (men rena lungor); lungödem, hepatomegali

Komplikationer

LE, chock och död; ventrikelruptur och pneumothorax kan ses vid perikardiocentes utan ultraljudsvägledning vid brådska

UTREDNING OCH DIAGNOS

Kriterier

Klinisk diagnos som ställs utifrån karakteristiska kliniska manifestationer med ihållande hypotension och acidos trots adekvat volymbehandling och utan blödningsfokus

Blodprover

CRP, SR, troponin I/T (eller CK-MB), kreatinin, PK/INR, urea (karbamid), RF, ANA, anti-DNA

EKG

Sinustakykardi, låga QRS-komplex och elektrisk alternans (varierande QRS-utslag p.g.a. att hjärtat rör sig i pericardiumhålan)

Radiologi

RTG-thorax: Kan ev. påvisa kardiomegali
Ekokardiografi: Kan påvisa perikardvätska, vena cava inferior-plethora, diastolisk kollaps av höger förmak och/eller höger kammare

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Patienten bör läggas in omedelbart vid misstanke om tillståndet

Behandlingsöversikt

Omedelbar perikardiocentes krävs vid akut hjärttamponad ± inotropa läkemedel

Perikardiocentes

Görs vid akut hjärttamponad, med eller utan ultraljudsvägledning. Snabb och effektiv procedur. Efterföljt av thoraxdränage ± operation (torakotomi eller sternotomi)

Vid Ren Chock

Ryggläge ± upplyftning av benen (ökar venöst återflöde) samt infusion (intravenös nål och därefter NaCl eller Ringeracetat) ± volymökande behandling (kristalloider, kolloider) och syre (5–10 l/min i näskateter eller 1,5–2,5 l/min vid allvarlig lungsjukdom- undvik övertrycksventilation)

Farmakologisk Behandling

Dobutamin (Dobutamin) ökar hjärtminutvolym [HMV] utan ökat SVR. Undvik diuretika och vasodilatorer då dessa minskar venöst återflöde (finns redan underfylld högerkammare) och leder till minskad vänsterkammar-preload och minskad HMV
Referenser
1. Sabatine, M. (n.d.). Pericardial tamponade i Pocket medicine, 5e upplagan, 2013
2. Spodick DH. Acute cardiac tamponade. N Engl J Med 2003; 349: 684-90. NEJM