Hörselgångsexostos

Uppdaterad
2018-08-02
ICD-10
H61.8 (andra specificerade sjukdomar i ytterörat, exostos i yttre hörselgången)
Synonymer
Exostos öra, benutväxt i hörselgången
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Exostosis
Engelska
Exostosis, surfer's ear
Beräknad läsningstid: 1 min

BAKGRUND

Definition

Hörselgångsexostos är godartade benutväxter i hörselgången

Epidemiologi

Vanligaste formen av benabnormalitet i den yttre hörselgången. Ofta bilateralt. Vanligast (> 50 % av patienter med exostoser) hos simmare och surfare p.g.a. långvarig påverkan av kallt vatten

Etiologi och Patogenes

Reaktion i hörselgången på kallt vatten. Den benavlagring som är orsak till exostosen antas vara sekundär till en kronisk periosteit till följd av exponering för låga temperaturer

Differentialdiagnoser

Cholesteatom, osteom, OE, förvärvad hörselgångstenos

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Tilltagande förträngning av den beniga hörselgången

Tecken

Vanligen ett bifynd med förträngd hörselgång (med bred bas) som kan leda till vaxpropp eller OE och ibland hörselnedsättning

Komplikationer

Otitis externa (OE), cholesteatom (hörselgången), hörselgångseksem, vaxpropp, hörselnedsättning hos barn/äldre

UTREDNING OCH DIAGNOS

Diagnos

Extosen ses på otoskopi. Weber och Rinne är normala. Vid  hörselnedsättning utförs audiometri

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Remiss till specialist vid stora stenoser i hörselgångarna

Behandlingsöversikt

Rengöring av hörselgången. Ingen behandling krävs om tillståndet är asymtomatiskt. Kirurgi vid väldigt trång hörselgång

Ättiklösning

Sköljningar av hörselgången med 2 % ättiklösning är indicerat vid sår, hörselgångseksem eller lindriga infektioner

Kirurgi

Kirurgi är indicerat vid kraftig hörselgångsocklusion med epitelit/hörselgångscholesteatom samt vid infektioner
Referenser
1. House JW, Wilkinson EP. External auditory exostoses: evaluation and treatment. Otolaryngol Head Neck Surg 2008; 138: 672. PubMed
2. Kroon DF, Lawson ML, Derkay CS, Hoffmann K, McCook J. Surfer's ear: external auditory exostoses are more prevalent in cold water surfers. Otolaryngol Head Neck Surg 2002; 126: 499. PubMed
3. Samy RN. Benign tumors external ear. eMedicine, last updated Mar 12, 2009.