Hypertyreos och Tyreotoxikos

Uppdaterad
2018-08-12
ICD-10
E05.9 (tyreotoxikos, ospecificerad)
Synonymer
Hypertyroidism (för hypertyreos)
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Thyreotoxicosis, hyperthyreosis, Hyperthyreoidismus
Engelska
Thyrotoxicosis, hyperthyreosis
Beräknad läsningstid: 3 min

BAKGRUND

Definition

Omfattar kliniska, fysiologiska och biokemiska manifestationer som svar på förhöjda thyreoideahormoner (endogent eller exogent). Tyreotoxikos är inte synonymt med hypertyreos
  • Hypertyreos: Tillstånd där thyreoideas produktion av thyreoideahormon är förhöjd
  • Tyreotoxikos: Innebär att kroppens vävnader är utsatta för en förhöjd koncentration av thyreoideahormon (endogent eller exogent)

Epidemiologi

Drabbar 1% av befolkningen och då 2-3 % av alla kvinnor. Vanligare hos kvinnor (K:M=5-10:1). Mb Graves är vanligast hos unga och medelålders patienter, medan toxisk nodulär struma är vanligare bland äldre (> 50 år). Mb Graves är generellt sett vanligaste orsaken

Etiologi

Primär:
  • Mb Graves: 60-80% av tyreotoxikos
  • Thyroidit: Tyrotoxisk fas av subakut (granulomatös) eller smärtfritt (lymfatisk)
  • Toxiska adenom: Enkel eller multinodulär struma
Sekundär/central: TSH-utsöndrande hypofystumör eller hypofysresistens mot thyreoideahormon (förhöjt TSH och FT4)
Läkemedel: Amiodaron (kan även ge hypotyreos), litium, jodkontrastmedel, interferon
Övrigt: Radiojodbehandling (kan ge övergående ökad tyroxinfrisättning), thyrotoxicosis factitia (intag av exogent thyreoidahormon), struma ovarii (3 % av dermoidcystor och teratom), hCG-utsöndrande tumörer (t.ex. choriocarcinom), metastaserad follikulär thyreoideacancer, post-partumtyreoidit, nodös toxisk struma

Etiologi för Hypertyreos och Tyreotoxikos
TillståndTSHFT4/FT3Thyreoidea-AkJodupptag
Mb GravesSänktFörhöjtTSIÖkat
Toxisk nodulär struma/toxisk knölstrumaSänktFörhöjtÖkat
Toxiskt Solitärt AdenomSänktFörhöjtÖkat
Subakut, tyst, postpartum tyreoidit
– förhöjt SR in klassisk subakut thyroidit
SänktFörhöjtUpp till 50%Ökat
Endogena extrathyroidala källor av thyreoideahormon (e.g. struma ovariae)SänktFörhöjtSänkt
Exogena extrathyroidala källor av thyreoideahormon (e.g. läkemedel)SänktFörhöjtSänkt
Tyrotropinom (TSHom)ÖkatFörhöjtÖkat
Hypofysär tyreoideahormonresistensÖkatFörhöjtÖkat
Förhöjd hCG (e.g. graviditet)SänktFörhöjtÖkat

Predisponerande faktorer

Familjär förekomst av hypertyreos, graviditet, intag av jodhaltiga läkemedel/överdosering av jod

Differentialdiagnoser

Ångest, mani, feokromocytom

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Symtomdeubuten kan vara subtil till hastig och inkluderar trötthet, palpitationer, trötthet, kraftlöshet, muskelsvaghet, nervositet, irritabilitet, humörsvängningar, viktminskning (trots god/ökad aptit), svettning, värmeintolerans, lös och frekvent avföring, menstruationsrubbningar, infertilitet, rastlöshet, sömnsvårigheter, sväljsvårigheter (p.g.a. stor thyreoidea)

Tecken

Allmänt: Rastlöshet, fuktig/varm/mjuk hud/händer, takykardi, förmaksflimmer (10-20 %), HTN (systolisk), tremor (fin), förstorad thyreoidea (± kärlbrus), proximal myopati, tunt hår, hyperreflexi, osteoporos, retraktion och släpning av ögonlocken (p.g.a. sympatisk överaktivitet)
Oftalmopati: Eendokrin oftalmopati vid Graves-sjukdom. Tecken inkluderar exoftalmus (utstående ögon), kärlinjektion. Diplopi och synnedsättning kan förekomma
Pretibiala myxödem (Graves-dermopati): Ovanligt komplikation till Mb Graves och ses  i grava fall. Nästan alltid associerat med oftalmopati
Apatisk tyreotoxikos: Ses hos äldre patienter och uppvisar apati/letargi (enda symptom)

Kliniska Manifestationer av Hypertyreos och Tyreotoxikos
AllmäntAsteni, värmeintolerans, irritabilitet, fin tremor
KardiologiTakykardi, FF, palpitationer
GastroenterologiViktminskning (med ökad aptit), törst, ökad frekvens av tarmtömningar (hyperdefekation)
NeurologiProximal muskelsvaghet, hypokalemisk periodisk paralys (oftare hos asiater)
GynekologiskOligomenorré, amenorré, minskad fertilitet
DermatologiTunt hår, fuktig och varm hud, vitiligo, mjuka naglar med onykolys,(Plummer-naglar) och palmarerytem. Mb Graves kan uppvisa digiti hippocrati (akropati), pretibialt myxödem (sällsynt)
MuskuloskeletaltMinskad benmassa, proximal muskelsvaghet
HematologiMb Graves kan uppvisa leukopeni, lymfocytos, splenomegali, lymfadenopati (ibland)

Tyreotoxisk Kris

Sällsynt komplikation av tyreotoxikos som ofta utlöses av infektioner eller av kirurgiska ingrepp hos patienter med odiagnostiserad hypertyreos. 20-50% dödlighet
  • Symtom: Delirium, feber, ångest, svaghet och GI-symtom
  • Tecken: Takykardi (>150 slag/min), systolisk hypertoni (men breda pulstryck och minskat MAP), hjärtsvikt, arytmier

UTREDNING OCH DIAGNOS

Blodprover

Aktuella prover: TSH, FT4, FT3, TPO-Ak, TRAk, CRP, SR
Thyreoideafuntionstest: Förhöjt FT4 och även FT3 samt sänkt TSH (ofta < 0,1 mE/l). Vid nodös toxisk struma ses ett långdraget tillstånd med initialt sänkt TSH och så småningom (ibland efter
flera år) stiger FT3 och därefter FT4
Serologi: Förhöjt TRAk vid Mb Graves
Inflammationsprover: CRP och SR är förhöjda vid tyreoidit

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Vårdcentral eller akutmottagning.  Akut inläggning och behandling vid tyreotoxisk kris 

Behandlingsöversikt

Viktigast initialt är att utesluta/påvisa tyreotoxisk kris. Annars vid hypertyreos består behandlingen av symtomatisk behandling, aktiv expektans eller tyreostatika

Symtomatisk Behandling

Ge propranolol (Propranolol, Inderal) 20-40 mg x 3-4. Vid kontraindikation mot β-blockerare kan man överväga diltiazem (Cardizem Retard) 120-240 mg x 1

Annan Behandling

Tyreotoxikos under graviditet/postpartum: Skall skötas av endokrinolog i samarbete med obstetriker/gynläkare
Misstänkt/tecken till oftalmopati: Akut remiss till oftalmolog. Patienten bör sluta att röka. Eventuellt ges kortisonbehandling

UPPFÖLJNING

Allmänt

Remiss till allmänläkare eller endokrinolog inom 1-2 veckor
Referenser
1. Hulting, J. upp., (2015). Tyreotoxikos. I: Akut internmedicin 2015., 6e upp. Stockholms läns landsting