Klamydia

Uppdaterad
2018-12-22
ICD-10
A56 (andra sexuellt överförda klamydiasjukdomar)
Synonymer
Genital klamydiainfektion
Andra stavningar
Chlamydia
Latin/Grekiska
Chlamydia
Engelska
Chlamydia
Beräknad läsningstid: 3 min

BAKGRUND

Definition

Sexuellt överförbar infektion som bl.a. orsakar flytningar

Etiologi

Chlamydia trachomatis serotyp Ba samt D–K som är en intracellulär bakterie

Epidemiologi

Allmänt: Vanligaste sexuellt överförbara bakteriella infektionen. Vanligast i åldersgruppen 15–29 år. Infekterar främst cylinderepitel hos kvinnor och slemhinnan hos män. Det är svårt att förebygga smittan eftersom infektionen ofta är asymtomatisk. Klamydia är vanligaste orsaken till epididymit och ≤ 50% av uretrit hos yngre män
Överföring: Sker bara sexuellt
Smittrisk: Vid upprepade oskyddade samlag är smittrisken ca 70 % både för kvinnor och män
Inkubationstid (IT): 5–14 dagar

Patogenes

Män: Direktkontakt mellan bakterien och slemhinnan
Kvinnor: Direktkontakt mellan bakterien och cylinderepitel

Predisponerande Faktorer

Män: Sexuellt umgänge med smittad partner
Kvinnor: Frekvent partnerbyte, P-piller (minskar dock risken för komplikationer av infektionen)

Differentialdiagnoser

Män: Gonorré, Mycoplasma genitalium, ospecificerad uretrit, Mb Reiter
Kvinnor: Gonorré, bakteriell vaginos, candidavaginit, trichomonasvaginit, ospecificerad uretrit, akut cystit, Mb Reiter

KLINISKA MANIFESTATIONER

Män

Allmänt: Asymtomatisk hos > 50 %. De eventuella symtom är lindriga till måttliga
Symtom: Dysuri, klåda i urethra, flytningar (färglösa, mukoida) som ofta måste mjölkas fram och ses bäst på morgonen innan miktion. Symtom på epididymit eller prostatit
Tecken: Ibland ses sparsamma flytningar som är mer mukoida än purulenta
Komplikationer: Epididymit, infertilitet, Mb Reiter (hos HLA-B27-positiva), konjunktivit

Kvinnor

Allmänt: Asymtomatiskt hos 60-80 %. Kan vara asymtomatisk under lång tid (möjligtvis flera år) och därefter ge symtom vilket betyder att nyupptäckt klamydia inte alltid är liktydigt med partnerbyte
Symtom:
  • Cervicit: Mukopurulent, vit, grumlig vaginalfluor (vaginal flytning), mellanblödningar. Cervix är lättblödande, svullen och erytematisk 
  • Uretrit: Dysuri, klar, grumlig eller purulent uretralfluor
  • Akut bäckeninfektion och salpingit/PID: Ses hos < 5%. Kan ge kraftiga buksmärtor, feber, dyspareuni, menorragi
Tecken: Vid symtomatiskt förlopp kan uretrala/vaginala flytningar och lättblödande cervix täckt med mukopurulent sekret ses. Dock inga manifestationer på vaginit. Palpationsömhet över cervix, framför allt vid PID
Komplikationer: Konjunktivit, salpingit/PID (< 5 %), extrauterin graviditet (vid obehandlad PID), infertilitet (vid obehandlad PID), neonatal konjunktivit (25 %), neonatal pneumonit (< 10 %), Mb Reiter (hos HLA-B27-positiva)

UTREDNING OCH DIAGNOS

Kriterier

Chlamydia trachomatis påvisas vid nukleinsyraamplificeringstest (NAAT) såsom PCR

Män

Urinprov: Förstahandsval. Metoden är NAAT (PCR) för urin 
Odling i cellkultur: Provet tas 2 cm in i urethra då provmaterialet måste innehålla epitelceller. Ger inga falskt positiva svar men kan ge falskt negativa svar. Odling var tidigare standard men används sällan nu då PCR finns
Antigener: Antigenpåvisning sker med hjälp av monoklonala antikroppar och PCR kan påvisa antigener. Ger snabbast svar och specificiteten är 97–99 %

Kvinnor

Allmänt: Metoden för vaginalprov, cervixprov, urethraprov och urinprov är NAAT (PCR)
Vaginalprov: Tas från vagina med en bomullspinne som gnids mot vaginalväggen. Har hög sensitivitet på 95–97 %. Kan tas av kvinnan själv eller av läkare/sjuksköterska
Cervixprov: Kan tas från cervix som tas 1–2 cm upp i cervixkanalen. Cervixmynningen avtorkas med en vaginaltork före provtagning. Har hög sensitivitet på 95–97 %. Provet tas av läkare eller barnmorska
Urethraprov: Smärtsamt och tas därför sällan
Urinprov: Har lägre sensitivitet ( 85–95 ) än för vaginalprov och cervixprov, varför endast urinprov inte anses vara tillräckligt som provtagning på kvinnor
Odling: Har hög specificitet (100 %) men sensitiviteten är 80 % varför provet kan vara falskt negativt. Transporttiden bör inte överskrida en dag (max 2 dagar)
Snabbtest: Självtest via urinprov finns på apotek. Dessa har adekvat sensitivitet men är lägre än vaginalprov varför patienten bör ta ett vaginalprov för bekräftelse

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Behandlas av allmänläkare. Remiss till specialist vid komplikationer, e.g. PID

Behandlingsöversikt

Behandlas med tetracykliner, e.g. doxycyklin annars makrolider, e.g. eryromycin eller azitromycin. Behandlingen är kostnadsfri. Patienten får inte ha något samlag i 7 dagar efter behandlingsstart. Fast partner som blivit exponerad ska också behandlas

Farmakologisk Behandling

Förstahandsval: Doxycyklin (Doxycyklin, Doxyferm) 200 mg x 1 dag 1, därefter 100 mg x 1 i 8 dagar (i.e. dag 2-9)
Andrahandsval: Azitromycin (Azitromax) 1g p.o. som engångsdos vid graviditet (efter graviditetsvecka 12), säker diagnos och vid eventuellt dålig följsamhet. Skall dock helt undvikas p.g.a. ökad risk för resistensutveckling hos Mycoplasma genitalium
Vid graviditet: Behandlingskontroll bör alltid göras 4–5 veckor efter påbörjad behandling 
  • Amoxicillin (Amimox, Amoxicillin) 500 mg x 3 p.o. under 7 dagar. Kan ges under hela graviditeten
  • Doxycyklin (Doxycyklin, Doxyferm) 200 mg x 1 dag 1, därefter 100 mg x 1 i 8 dagar (i.e. dag 2-9). Får ges till och med graviditetsvecka 12
  • Azitromycin (Azitromax) 1g p.o. som engångsdos. Kan ges efter graviditetsvecka 12

Profylax

Vaccin finns inte. Kondom skyddar mot klamydia

UPPFÖLJNING

Smittskyddsanmälan

Enligt den svenska Smittskyddslagen klassificeras klamydia som en allmänfarlig sjukdom varför en skriftlig anmälan och smittspårning är obligatoriska. Anmälan sker till Smittskyddsläkaren av diagnostiserande läkare.

Smittspårning

Patienter ska smittspåras normalt minst 12 månader tillbaka. Det är viktigt att smittspåra då klamydia är i regel asymtomatisk. Det är behandlande läkare som ansvarar för partnerspårning, undersökning och behandling. Smittspårningen sköts dock bäst av en person som har vana av sådant arbete varför uppgiften kan delegeras till “person med särskild kompetens”

Kontroll

Uppföljande kontrollprov är ej obligatoriskt men bör göras. Kontrollprovet (PCR) görs först minst 4 veckor efter avslutad behandling då det tidigare än 3-4 veckor efter behandlingen kan ge falskt positivt svar
Referenser
1. Miller KE. Diagnosis and treatment of Chlamydia trachomatis infection. Am Fam Physician 2006; 73: 1411-6.
2. Lakemedelsverket (2015). Sexuellt överförbara bakteriella infektioner – behandlingsrekommendation [Länk]
3. Lanjouw E, Ossewaarde JM, Stary A et al. European guideline for the management of Chlamydia trachomatis infections. International union against sexually transmitted infections, 2010
4. Lau CY, Qureshi AK. Azithromycin versus doxycycline for genital chlamydial infections: a meta-analysis of randomized clinical trials. Sex Transm Dis 2002; 29: 497-502.