Mastoidit

Uppdaterad
2018-07-30
ICD-10
Synonymer
Andra stavningar
Latin/Grekiska
Engelska
Beräknad läsningstid: 1 min
Synonymer
Andra stavningar
Latin/Grekiska
Mastoiditis
Engelska
Mastoiditis

BAKGRUND

Definition

Infektion i processus mastoideus och dess luftceller med utveckling av osteit och bendestruktion. Mastoidit är en sällsynt komplikation till akut otitis media (AOM)

Epidemiologi

Relativt sällsynt tillstånd. Vanligast bland små barn och oftast bland dem med recidiverande AOM. Kan utvecklas från långvarig AOM eller efter en symtomfri period efter behandling för AOM

Etiologi

Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus och Haemophilus influenza

Patogenes

AOM sprider sig från slemhinnan i mellanörat och i processus mastoideus till benvävnaden i de mastoida cellerna om leder till infektion och destruktion av mastoideusbenet (osteit)

Differentialdiagnoser

AOM, akut otitis externa, lokal cellulit, bakre aurikulärlymfadenopati (e.g. vid rubella) eller sekundär till lokal infektion

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Hörselnedsättning ± otalgi ± otorré

Tecken

Feber ± otorré. Ömhet, erytem, svullnad av processus mastoideus, utstående öra (uttryck för subperiostal abscess)
Otoskopi: Otit och ofta sänkning av taket eller inbuktning av bakre hörselgångsväggen

Komplikationer

Subperiosteal abscess, meningoencefalit, subduralt empyem eller abscess, halsabscess vid spetsen av processus mastoideus (Bezold-abscess), facialispares (Gradenigo-syndrom), labyrintit, venös sinustrombos

UTREDNING OCH DIAGNOS

Diagnos

Typisk anamnes och på kliniska fynd ± DT/MRT ger diagnosen

Prover

Blodprover: Leukocytos, förhöjt CRP och SR 
Odling: Tas av varigt sekret från mellanörat

Radiologi

DT: Bekräftar diagnosen i tveksamma fall och visar suddiga mastoida luftceller (ses också vid okomplicerad otit) och diagnostisk destruktion av de förbenade cellväggarna, med eller utan subperiostal abscess
MRT: Aktuell hos patienter med kliniska symtom eller DT-fynd som tyder på intrakraniella komplikationer. Bra vid planering av kirurgi

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Remiss till specialist vid misstanke om tillståndet

Behandlingsöversikt

Antibiotika, analgetika ± kirurgiskt dränage. Ofta inleds behandlingen med antibiotika i 1-3 dagar innan planerad mastoidektomi. En negativ DT/MRT måste föreligga om kirurgi inte utförs

Farmakologisk Behandling

Antibiotika e.g. cefuroxim i.v. med myringotomi (paracentes på trumhinnan) och ventilationsrör. Antibiotikan som ges bör täcka Gram-positiva och Gram-negativa bakterier. Antibiotikabehandlingen bör fortsätta upp till 2 dygn efter att patienten blivit feberfri, därefter ges p.o.-behandling i ytterligare 14 dagar

Kirurgi

Paracentes: Utförs då diagnosen ställts. Odling tas av öronsekret
Mastoidektomi: Indicerat vid misslyckad medicinsk behandling efter 48 timmar, vid subperiostal abscess samt vid symptom på intrakraniella komplikationer. Metoden innebär rengöring av infekterad vävnad som möjliggör luftning och dränering. Antibiotikabehandlingen i 1-3 dagar innan planerad mastoidektomi
Referenser