Otalgi

Uppdaterad
2018-07-30
ICD-10
Synonymer
Andra stavningar
Latin/Grekiska
Engelska
Beräknad läsningstid: 2 min
Synonymer
Öronsmärta
Andra stavningar
Latin/Grekiska
Otalgia
Engelska
Otalgia, ear pain

BAKGRUND

Definition

Smärta i örat/öronen. Öronsmärtor kan vara ett uttryck för sjukdomar i örat eller sjukdomar på andra ställen i huvud- och halsområdet men som strålar ut i örat (sekundära)

Epidemiologi

Otalgi är en ganska vanlig kontaktorsak i primärvården. 40 % av öronsmärtorna beror inte på örat

Etiologi

Se tabell nedan. Den vanligaste sekundära orsaken till otalgi är tandbesvär, därefter käkledsproblem, problem i cervikalområdet och neuralgier. Akut otitis media (AOM) är vanligare bland barn

Differentialdiagnoser för Otalgi
 YtteröraMellanöra/innerörat Refererad smärta 
Infektion Aurikulär cellulit, hörselgångsabscess, hörselgångsfurunkel, Herpes simplex/zoster, extern otit, malign otitis externaAOM, mastoidit, myringit, SOM, skallbasinfektionerRamsay Hunt-syndrom, faryngotonsillit, trakeit, peritonsillär/parafaryngeal abscess
TraumaBrännskada, frostskada, hematom, lacerationBarotrauma, traumatisk perforationCervikal artrit, tyroidit
AnnatVaxpropp, främmande kropp, hörselgångstumörKolesteatom, tumör, Wegener-granulomatosGlossofaryngeal neuralgi, tumör i munhåla, larynx, pharynx, tandbesvär, trismus, käkledsdysfunktion (TM-ledsyndrom), hjärtinfarkt, temporalisarterit

Fysiologi

Örat tar emot sensibilitetsfibrer från n. trigeminus (KN V), n. facialis (KN VII), n. glossofaryngeus (KN IX) och n. vagus (KN X) samt cervikalnerverna C2 och C3. N. vestibulocochlearis (KN VIII) innerverar strukturerna i innerörat (cochlea, semicirkulerande kanalerna) men har inte några smärtfibrer, vilket gör att de flesta patologiska processer i innerörat inte är smärtsamma

KLINISKA MANIFESTATIONER

Allmänt

Hos barn debuterar tillståndet ofta debuterar nattetid

Tecken

Allmänt: Undersök öron med inspektion och palpation/drag samt otoskopi och eventuellt tympanometri. Om öronundersökningen inte gett någon förklarning undersök mun, svalg, tänder (inspektera och perkutera), larynx (om nödvändigt), sinus (perkussion), lymfkörtlar, käkled (palpation, känn efter ömhet och krepitation när patienten öppnar och stänger munnen), lungor, och sök efter tecken på meningit (hos barn)
Otitis externa: Ömhet vid drag i örsnibb/auricula eller vid tryck mot tragus indikerar
Mastoidit: Erytem över proc. mastoideus, feber, nedsatt AT

Diagnostiska Tankegångar
Föregående förkylningAkut otitis media (AOM), sekretorisk otitis media (SOM)
Tidigare öroninflammationerAkut otitis media (AOM)
Måttligt påverkat småbarn AOM
Debut nattetid hos småbarn AOM
Märkbar klådaExtern otit
Tuggning aggraverar Käkledsdysfunktion
Snabb uppkomst av hörselnedsättningOtit, öronvax, sudden deafness
Stark smärtaAkut otitis media (AOM), bullös myringit
Måttlig smärtaExtern otit

UTREDNING OCH DIAGNOS

Blodprover

CRP, LPK, streptest (vid tonsillit)

Radiologi

MRT-huvud och hals: Indicerat vid misstanke om tumör

Annat

Audiometri: Vid oklar hörselnedsättning

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Vårdcentral eller ÖNH-mottagning. Remiss till otorinolaryngolog om man inte hittar någon förklaring till patientens smärtor och dessa är kraftiga

Behandlingsöversikt

Beror på underliggande orsak

Referenser
1. Ely JW, Hansen MR, Clark EC. Diagnosis of ear pain. Am Fam Physician 2008; 77: 621-8.
2. Leung AK, Fong JH, Leong AG. Otalgia in children. J Natl Med Assoc 2000; 92: 254-60.
3. Shah RK, Blevins NH. Otalgia. Otolaryngol Clin North Am 2003; 36: 1137-51.
Referenser