Otitis Externa, Nekrotiserande

Uppdaterad
2018-07-30
ICD-10
Synonymer
Andra stavningar
Latin/Grekiska
Engelska
Beräknad läsningstid: 1 min
Synonymer
Malign otitis externa, NOE
Andra stavningar
Nekrotiserande/malign extern otit 
Latin/Grekiska
Otitis externa maligna
Engelska
Malignant/necrotizing otitis externa (NOE)

BAKGRUND

Definition

Osteit i os temporale och närliggande ben med destruktivt förlopp och med potentiellt livshotande komplikationer. NOE är en komplikation till otitis externa (OE)

Epidemiologi

Uppkommer hos äldre diabetiker och patienter med nedsatt immunförsvar. Sällsynt komplikation till extern otit

Etiologi

Komplikation av OE. Orsakas av Pseudomonas aeruginosa (99%)

Predisponerande Faktorer

Kronisk otitis externa, kronisk otitis media, försvagat immunförsvar (DM, AIDS, malignitet eller som en följd av cytostatikabehandling)

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Obehag och smärtor (vanligtvis om natten), kranialnervspareser (V VII> X> XI)
  • Extra-aurikuläramanifestationer: Cervikallymfadenopati, trismus, irritation av käkmuskulaturen. Ses hos patienter med skallbasosteit

Tecken

Inflammationsförändringar och granulationsvävnad i ben-brosk-övergån i hörselgången

Komplikationer

Spridning av infektion till os temporale, skallbasen, intrakranialt

UTREDNING OCH DIAGNOS

Diagnos

Diagnosen fås med kliniska manifestationer, behandlingsresistent otitis externa hos personer med nedsatt immunförsvar (e.g. DM) och kartläggning av tillståndet med DT och skintigrafi

Blodprov

Hb, förhöjt SR (även indikator på behandlingssvar), CRP, LPK, glukos, kreatinin

Biopsi

Biopsi av granulationsväv för att utesluta malignitet

Radiologi

HR-DT (HRCT): För lokalisation och utbredning
MRT: Gadolinium-MR är ett alternativ till DT

Skintigrafi

Skintigrafi (teknetium) kan lokalisera patologiska processer. Kombineras med DT

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Remiss till specialist för utredning och behandling av tillståndet

Behandlingsöversikt

Kräver sjukhusinläggning med IV antibiotika och debridering

Farmakologisk Behandling

Lokalbehandling: Rengöring av hörselgången därefter lokal antibiotika (effektiv mot Pseudomonas) som kan användas på gasväv eller kompresser. Nekrotisk vävnad måste avlägsnas
Systemisk behandling: Långtidsbehandling med aminoglykosider, penicilliner eller cefalosporiner. Behandlingen måste pågå minst i 4 veckor, oftast längre

Kirurgi

Endast bensekvester och abscesser bör behandlas kirurgiskt
Referenser