Scombroidförgiftning

Uppdaterad
2018-08-03
ICD-10
T63.5 (toxisk effekt av kontakt med fisk)
Synonymer
Histaminförgiftning
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Scombroid food poisoning, histamine toxicity
Beräknad läsningstid: 1 min

BAKGRUND

Definition

Tillstånd som uppstår huvudsakligen efter förtäring av dåligt förvarad eller tillredd fisk från Scombroidae-familjen (makrill, tonfisk, bonito)

Epidemiologi

Ovanligt tillstånd. Makrill, tonfisk, bonito, sardiner, Mahi Mahi, ansjovis och svärdfiskar kan ge upphov till denna förgiftning

Etiologi

Förtäring av höga halter av histamin som orsakar histaminförgiftning. Kan även uppstå efter förtäring avandra livsmedel med höga halter av histamin och andra biogena aminer, e.g. vissa hårda ostar

Patogenes

Fiskarna innehåller hög halt histidin som vid dåligt förvar eller tillredning leder tillväxt av bakterier med enzymet histidindekarboxylas som omvandlar histidin till histamin

KLINISKA MANIFESTATIONER

Allmänt

Inkubationstiden är kort, vanligen inom några minuter, ibland efter 15–60 minuter och alltid inom 3 timmar. Symtomen är övergående inom 12-24 timmar

Symtom

Börjar vanligen med pepparsmak och värmekänsla i munnen, därefter kommer hudrodnad, ±  urtikaria och pruritus. Hettande, stickande känsla kan också förekomma. Vid större exponering tillkommer kraftig bultande huvudvärk, palpitationer och svimningskänsla. Sväljningssvårigheter, diarréer, buksmärtor (inte kräkningar) och oro kan också uppträda. Andningspåverkan (p.g.a. bronkospasm) är mindre vanligt

Tecken

Intensiv rodnad, främst i ansiktet, ibland andningsbesvär. Takykardi ses vid större exponering

UTREDNING OCH DIAGNOS

Diagnos

Scombroidförgiftning är klinisk diagnos

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Skall handläggas på akutmottagningen

Behandlingsöversikt

Behandlas med antihistamin och vid allvarligare fall adrenalin

Farmakologisk Behandling

Antihistamin: Desloratadin (Desloratadin, Aerius) 5 mg p.o. 2 x 1 eller klemastin (Tavegyl) 1 mg/ml, 2 ml i.m. eller långsamt i.v till vuxna och 0,05 mg/kg till barn. Tavegyl bör dock undvikas p.g.a. kraftig sedering och blodtrycksfall. Fortsätt med antihistaminbehandlingen så länge som symtomen varar, e.g. desloratadin 5 mg 1 x 3
Adrenalin: Indicerat vid svårare symtom så som bronkospasm eller svullnad i mun och svalg. Ge 0,1-0,5 mg i.v. till vuxna och 10 µg/kg i.v. till barn
Annat: Bronkodilatantia, e.g. salbutamol (Ventoline)
Referenser
1. Förtäring av tonfisk kan ge histaminförgiftning. Läkartidningen nr 32–33 2007 volym 104