Sella Likvor-Syndrom

Uppdaterad
2019-01-03
ICD-10
E23.7 (rubbning i hypofysen, ospecificerad)
Synonymer
-
Andra stavningar
Sella liquor-syndrom 
Latin/Grekiska
Syndroma sellae vacuae (SSV)
Engelska
Empty sella syndrome (ESS)
Beräknad läsningstid: < 1 min

BAKGRUND

Definition

Radiologiskt tillstånd där hypofysen krymper eller blir tillplattad. Kan vara primär (idiopatisk) eller sekundär (huvudtrauma och strålbehandling)

Epidemiologi

Vanligare hos överviktiga (75 %), kvinnor (> 80 %) särskilt multipara med HTN och huvudvärk

Etiologi/Patofysiologi

Primär sella likvor-syndrom: Defekt i diaphragma sellae som gör så att CSV-trycket förstorar sella turcica och orsakar tillplattning av hypofysen. Förknippas vanligtvis inte med hypopituitarism
Sekundär sella likvor-syndrom: Adenom som  förstorar sella turcica. Adenomet avlägsnas senare genom operation eller strålning som sedan lämnar ett CSV-vakuum

KLINISKA MANIFESTATIONER

Allmänt

Huvudvärk (30%). Hypofyshormondysfunktion är ovanligt. Hypopituitarism kan dock uppstå från masseffekten av adenomet; kirurgi, strålning eller tumörinfarkt

UTREDNING OCH DIAGNOS

Radiologi

DT/MRT: Ingen hypofys synlig. MRT kan visa herniation av diaphragma sellae och förekomst av CSV i sella turcica

HANDLÄGGNING

Allmänt

Ingen behandling är nödvändig
Referenser
1. Fouad, Wael (2011-06-01). "Review of empty sella syndrome and its surgical management". Alexandria Journal of Medicine. 47 (2): 139–147. doi:10.1016/j.ajme.2011.06.005.