Candidavaginit

Uppdaterad
2019-01-03
ICD-10
B37.3 Candidainfektion i vulva och vagina
Synonymer
Candida vulvovaginit, fungal vaginit 
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Vulvovaginitis candidae
Engelska
Candidal vulvovaginitis, candidiasis, moniliasis
Beräknad läsningstid: 1 min

BAKGRUND

Definition

Vaginal infektion som orsakas av Candida spp.

Epidemiologi

Vanlig orsak till infektiös vaginit. De flesta kvinnor (75 %) råkar ut för besväret en eller flera gånger i livet. 3–8 % drabbas av recidiverandeinfektioner (>4 episoder per år)

Etiologi

Vanligast: Candida albicans (85–90 %). Cirka 20 % av alla kvinnor har C. albicans som en del av sin normala vaginala flora, under graviditet är det upp mot 50 %. Orsaken till symtomgivande överväxt i vagina är till stor del okänd
Andra: Candida glabrata (ca 4 %), Candida parapsilosis, Candida tropicalis, Candida kruse (cirka 1-5 %)

Riskfaktorer

Antibiotikabehandling, P-piller (med hög östrogenhalt och hormonbehandling postmenopausalt ), sexuell aktivitet (samlagsfrekvens, oralsex), graviditet, diabetes, kortisonbehandling, annan immunosuppresiv behandling

Differentialdiagnoser

Trichomonasvaginit, bakteriell vaginos, lichen sclerosus, lichen ruber, dermatit, herpes genitalis, HPV (kondylom, VIN)

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Pruritus, sveda, vita flytningar, dysuri (33 %), dyspareuni, ballanit hos partnern (sällsynt)

Tecken

Vulvovaginalt erytem, vit, tjock, klumpig flytning eller beläggning på slemhinnan (under beläggningen sitter på ett kraftigt erytem), sprickbildning interlabialt eller i perineum kan förekomma. Ingen speciell lukt kan kännas

UTREDNING OCH DIAGNOS

Kriterier

Oftast en klinisk diagnos. Övrig utredning är oftast onödig vid typisk klinik

Prover

Mikroskopi (wetsmear): För wetsmear blandas flytningen med NaCl eller 10–20 % kaliumhydroxid (KOH). Vid mikroskopi ses en karakteristisk bild med hyfer och sporer
Odling: Tas vid negativ mikroskopi
Annat:
  • pH: Ska inte vara förhöjd. pH >4,5 talar för en blandinfektion
  • Testremsa: Framför allt för att se om det finns glukos i urinen

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Behandlas vanligen av allmänläkare

Behandlingsöversikt

Infektionen läker antingen spontant eller med hjälp av antimykotika

Egenbehandling

Hygien: Tvätta inte underlivet > 1 gång/dygn. Undvik tvål och vatten och använd istället olja (recidiverande candida)
Läkemedel: Klotrimazolvagitorium (Canesten) 500 mg som engångsdos

Farmakologisk Behandling

Lokalbehandling (förstahandsval): Vagitorier med klotrimazol (Canesten) eller ekonazol (Pevaryl) 1–3 kvällar
Peroral behandling (andrahandsbehandling): Flukonazol (Diflucan, Fluconazol) endos 150 mg x 1
Vid resistens mot flukonazol: Ges itrakonazol (Sporanox) 200 mg x 2 i 1 dygn
Vid graviditet: Endast lokalbehandling, e.g. klotrimazolvagitorium (Canesten) 100 mg dagligen under en vecka, alternativt 200 mg varannan dag i en vecka
Vid eksem och/eller uttalad vulvaklåda: Ges lokal steroidkräm med antimykotikum grupp II (Pevisone) morgon och kväll i 2 veckor, därefter nedtrappning
Recidiverande candidiasis (> 4 verifierade skov/år): Flukonazol (Diflucan, Fluconazol) 150 mg var 14:e dag i 3-6 månader. Denna behandling minskar antalet recidiv men botar inte tillståndet. Alternativt flukonazol 50 mg dagligen i 1–2 månader
Referenser
1. Eckert LO, Hawes SE, Stevens CE, Koutsky LA, Eschenbach DA, Holmes KK. Vulvovaginal candidiasis: clinical manifestations, risk factors, management algorithm. Obstet Gynecol 1998; 92: 757-65. PubMed