Aktinomykos

Uppdaterad
2019-01-11
ICD-10
A42.8 Andra specificerade former av aktinomykos
A42.9 Aktinomykos, ospecificerad
Synonymer
-
Andra stavningar
Actinomycos, actinomykos
Latin/Grekiska
Actinomycosis
Engelska
Actinomycosis
Beräknad läsningstid: 2 min

BAKGRUND

Definition

Kronisk lokaliserad eller hematogen anaerob infektion orsakad av Actinomyces israelii

Etiologi

Oftast Actinomyces israelii (Grampositiv anaerob bakterie). Dock är troligen många, om inte de flesta, infektioner polymikrobiella, med andra bakterier (orala Staphylococci, Streptococci, Aggregatibacter [Actinobacillus] actinomycetemcomitans, Enterobacteriaceae)

Epidemiologi

Förekomst: Väldigt sällsynt. Bakterien ses oftast hos djur men förekommer som en normal del av floran i mun och svalg (40–50 % av befolkningen) 
Smittspridning: Person till person vid direkt kontaktsmitta
Inkubationstid (IT): Dagar till veckor

Patogenes/Riskfaktorer

Utvecklas vid skador i munhålan (e.g. karies, tandutdragning), sväljning eller inhalering kan ge lung- eller maginfektioner. Kan spridas via blodbanan till andra delar av kroppen. Genital aktinomykos kan uppkomma vid användning av spiral

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Symtom på abscess (± fistelbildning på halsen)

Tecken

Abscess (± fistelbildning på halsen, pharynx, eller i GI-kanalen), ± bäckenabscess (kvinnor med spiral). Den karakteristiska lesionen är ett indurerat område med många, små, kommunicerande abscesser omgivna av granulationsvävnad

Olika Former Aktinomykos
Cervicofacial formKan påverka (direkt spridning) kind, tunga, pharynx, spottkörtlar, skallbenen, hjärnhinnor eller hjärna. Utveckling av sinus och fistlar (med “svavelgranulat”-liknande vargata/sekret)
Abdominal formPåverkar caecum, appendix och peritoneum. Smärta, feber, kräkningar, diarré eller förstoppning, och avmagring är karakteristiska. Tecken till partiell tarmobstruktion. Dränerande sinus och tarmfistlar kan utvecklas och sträcka sig till den yttre bukväggen
Thoracal formLungengagemang liknar TB. Bröstsmärtor, feber och hosta. Thoraxperforation (+kroniskt dränerande sinus) kan uppstå
Lokaliserad form (bäcken; spiralanvändning)Flytningar, bäckensmärtor, nedre abdominala smärtor
Generaliserad form (p.g.a. hematogen spridning)Spridning kan ske till bland annat hud, vertebrae, hjärna, lever, njurar, uretärer och pelvisorgan (hos kvinnor). Manifesterar med ryggsmärtor, huvudvärk, buksmärtor etc.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Diagnos

Diagnosen fås med hjälp av kliniken och påvisning av bakterien vid Gramfärgning och mikroskopi samt vid odling från lesioner

Mikrobiologi

Mikroskopi (Grampositiv) och odling av sputum (endoskopiskt), pus från abscess eller ett biopsiprov

Radiologi

Beroende på mikrobiolgi/klinik – RTG-thorax, DT-buk/thorax. De flesta abdominala lesioner förekommer i ileocecala regionen (svårupptäckta dock)

Andra Undersökningar

Aspirationsbiopsi av levern: Bör undvikas eftersom det kan orsaka en ihållande sinus

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Bör behandlas på sjukhus. Remiss vid misstanke om tillståndet

Behandlingsöversikt

Långvarig antibiotikabehandling och kirurgisk dränering av abscesser

Farmakologisk Behandling

Svaret är oftast långsamt p.g.a. omfattande vävnadsförhårdnad och den relativt avaskulära karaktären av skadorna. Behandlingen skall pågå minst 8 veckor och ibland i ≥ 1 år (till klinisk förbättring). Exempel på antibiotika är penicillin, tetracykliner. Se tabell

Farmakologisk Behandling av Aktinomykos
PenicillinPenicillin G 3-5 miljoner enheter IV varje 6 timmar därefter (efter ~ 2-6 veckor) penicillin V 1 g 1×4
Vid Pc-allergiDoxycyklin 100 mg Po varje 12 h kan ges i stället för penicillin
TetracyklinTetracyklin 500 mg p.o. varje 6 timmar
AnnatKlindamycin, erytromycin

Kirurgi

Små abscesser kan aspireras; stora abscesser kan dräneras och excision av fistelgången

Annan Behandling

Hyperbar syrgasbehandling given i tryckkammare kan ha effekt
Referenser
1. Valour F, Sénéchal A, Dupieux C, et al. Actinomycosis: etiology, clinical features, diagnosis, treatment, and management. Infect Drug Resist. 2014;7:183-97. Published 2014 Jul 5. doi:10.2147/IDR.S39601