Aortainsufficiens

Uppdaterad
2018-07-30
ICD-10
Synonymer
Andra stavningar
Latin/Grekiska
Engelska
Beräknad läsningstid: 2 min
Synonymer
Aortaregurgitation (AR), aortareflux
Andra stavningar
Latin/Grekiska
Insufficientia valvulae aortae
Engelska
Aortic insufficiency (AI), aortic regurgitation (AR)

BAKGRUND

Definition

Aortainsufficiens (AI) är ofullständig stängning av aortaklaffarna som leder till att blod strömmar tillbaka till vänster kammare från aorta. Kan delas upp i akut och kronisk AI

Epidemiologi

Sällsynt tillstånd

Etiologi

Supravalvulär/aortarot (57 %): HTN, aortaaneurysm,  aortadissektion, annuloaortisk ektasi, Marfan-syndrom, inflammation av aorta (jättecellsarterit, Takayasu, AS, reaktiv artrit, syfilis), ateroskleros
Valvulär (43 %): Reumatisk hjärtsjukdom (oftast blandad AS/AI), kongenital (bicuspid aortaklaff, stor VSD), valvulit (RA, SLE), serotoninergika (fenfluramin/fentermin, metysergid), strålning

Patogenes

Ofullständig stängning av aortaklaffarna leder till reflux/återflöde av blod från aorta

Patofysiologi

Blod strömmar tillbaka till vänster kammare från aorta vilket ökar volymbelastning på vänster kammare som ökar dilatation av vänster kammare och ökar slagvolymen (SV), ökar sBT och minskar dBT. Detta leder till hypertrofi av vänster kammare (minskat dBT och minskad coronarperfusion) som sedan leder till vänstersvikt

Predisponerande Faktorer

Bicuspida aortaklaffar, förkalkning av aortaklaffen (som vid aortastenos), reumatisk feber, Marfan-syndrom, ankyloserande spondylit, hypertoni (dBT > 110 mm Hg), RA, Mb Reiter, aortaaneurysm, aortadissektion typ A

Differentialdiagnoser

Andra klaffel

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Initialt ofta asymtomatiskt till dess att svikt utvecklas med ansträngningsdyspné, ökad trötthet, angina pectoris, palpitationer

Tecken

Högfrekvent diastoliskt decrescendoblåsljud: Över 2-3 intercostalrum eller längs vänster sternalrand
Austin Flint-ljud: Lågfrekvent ljud över apex
sBT-skillnad: Kan vara stor i armar och ben
Andra: S3 eller S4 kan höras ibland. Lateral förskjutning av ictus cordis med kännbar impulsförstärkning vid dilatation och hypertrofi
Pulstryck: Kan vara förhöjt eller normalt

Anpassad med modifiering från referens nr 1
Klassiska Tecken vid Kronisk Aortainsufficiens (AI)
TeckenBeskrivning
Corrigan-pulsVattenhammarpuls (i.e. snabb ökningen/fall eller,dilatation/kollaps)
Hill-teckenPoplitealt sBT – brachialt sBT ≥ 20 mmHg,(men oftast > 60 mmHg)
Duroziez-teckenDiastoliskt till-och-från blåsljud hörs över a.,femoralis med lätt kompression
Skottljudstecken”Pistolskott” hörs över a. femoralis
Traube-ljudDubbelt ljud hörs över a. femoralis när artären,komprimeras distalt
de Musset-teckenHuvudet guppar vid varje hjärtslag (låg,Se)
Müller-teckenSystoliska pulsationer av uvula
Quincke-pulserSubunguala kapillära pulsationer (låg,Sp)

Komplikationer

Hjärtsvikt (HS), endokardit, kardiogen chock, pulmonell hypertoni (med lungödem)

UTREDNING OCH DIAGNOS

Diagnos

Dopplerekokardiografi som påvisar diastoliskt backflöde av blod är den gyllene standarden med nära 100 % sensitivitet

EKG

Låg sensitivitet (Se) men tecken till vänstersidig ventrikelhypertrofi kan ses

Radiologi

Transthorakal ekokardiografi (TTE): Dopplerekokardiografi är gyllene standarden(Se ~ 100 %). Kan visa dilaterad vänster kammare och aorta
RTG-thorax: Kan visa strukturell patologi (aortadilatation, valvulär kalcifikation) eller funktionell patologi (lungödem, cardiomegali)

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Remiss till specialist vid misstanke om tillståndet. Remiss för ekokardiografi vid konstaterat blåsljud

Behandlingsöversikt

Behandlingen utgår från minskad belastning på vänster kammare genom reduktion av perifer resistens (efterbelastning) genom vasodilatation vilket i sin tur leder till minskad diastolisk fyllning (förbelastning)

Egenbehandling

Minska överdrivet saltintag, undvik stress, kraftigare ansträngningar

Farmakologisk Behandling

Vasodilatatorer: Kalciumblockerare (e.g.  nifedipin), ACE-hämmare. Indicerat vid asymtomatisk, kronisk, allvarlig AI. Preparaten minskar regurgiterade volymen, efterbelastning, vänster kammarvolym och tensionen i kärlväggarna
Diuretika (loop-diuretika): Minskad förbelastning (preload), venös fyllnad
Postoperativ antikoagulationsbehandling: Rekommenderat vid mekaniska klaffar. INR bör ligga i området 2,0–3,0. Risken för tromboembolism eller död (oavsett orsak) kan ytterligare reduceras med kombinationen warfarin och lågdos ASA eller dipyramidol

Referenser
1. Sabatine, M. (n.d.). Aortic Insufficiency (AI). I: Pocket medicine, 5e upplagan, 2013
Referenser