Aspergillos

Uppdaterad
2019-01-03
ICD-10
B44 Aspergillos
Synonymer
Strålmögelinfektion 
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Aspergillosis, aspergillosis bronchopulmonalis allergica
Engelska
Aspergillosis, allergic bronchopulmonary aspergillosis (ABPA)
Beräknad läsningstid: 2 min

BAKGRUND

Definition

Aspergillos är olika former av sjukdomar som orsakas av Aspergillus. Kan orsaka infektioner i lungor, näsa, sinus och hörselgångar. Vid nedsatt immunförsvar kan infektionen också spridas till inre organ (e.g. hjärna, njurar). Det finns generellt 5 former av aspergillos

Etiologi

Aspergillus fumigatus (vanligast), Aspergillus flavus (särskilt vid nedsatt immunförsvar) och Aspergillus niger

Epidemiolgi

Allmänt: Personer med nedsatt immunitet drabbas oftast av sjukdom
Förekomst: Förekommer i hela världen och är mycket vanlig i naturen. Aspergillus finns i jord, växter, kompost, fuktig hö, spannmål, vanligt husdamm och i kryddor och vissa livsmedel
Reservoar: Aspergillus är allmänt förekommande i naturen
Överföring: Inhalation (droppsmitta) av luftburna konidier (mögelsporer) från luften eller luftkonditioneringsanläggningar. Sjukhusinfektioner kan vara sporadiska eller förkippas med dammexponering vid exempelvis renovering av byggnader
Inkubationstid (IT): Några dagar till några veckor
Smittsamhet: Smittar ej mellan människor

Former och Patogenes

Allergisk aspergillos: Form av hypersensitivitetspneumonit
Allergisk bronkopulmonell aspergillos (ABPA): Förekommer oftast hos atopiker (asthma) i 30-40 års ålder. ABPA är en hypersensitivitetsreaktion till Aspergillus antigener (från sporer). Reaktionen uppkommer p.g.a. typ I (omedelbar hypersensitivitet) och typ III-reaktioner (immunkomplex). Förekommer hos 6-28% av alla astmatike och 6-25% hos patienter med cystisk fibros
Aspergillom (mycetom; “svampbollar”): Uppkommer vid avsaknad av invasion eller immunsvar, då Aspergillus koloniserar ett hålrum (kavitet) i lungorna eller sinus. Aspergillom i lungorna oftast vid KOL/emfysem, tidigare TB eller sarcoidos
Invasiv aspergillos (IA): Denna form av snabbt progressiva Aspergillus-pneumoni (nekrotiserande bronkopneumoni) förekommer hos patienter med grav granulocytopeni eller nedsatt fagocytos
Extrapulmonär spridning: Påverkar hjärna och njurar

Predisponerande Faktorer

Asthma/cystisk fibros (ABPA), nedsatt immunförsvar (invasiv aspergillos), kortikosteroidanvändning (höga doser), cytostatika, HIV-infektion

Differentialdiagnoser

TB, cystisk fibros, lungcancer, eosinofil pneumoni, bronchiectas, sarkoidos, lungabscess

KLINISKA MANIFESTATIONER

Allmänt

Generella symtom/tecken på pneumoni (utgångspunkt), ÖLI, tonsillit, sinussymtom

Allergisk Aspergillos

Hosta, dyspné, feber, frossa, sjukdomskänsla som uppkommer efter 4-8 timmar efter exponering. Upprepade attacker kan leta till granulomatös sjukdom och lungfibros

Allergisk Bronkopulmonell Aspergillos (ABPA)

Astmaattacker med stridor

Aspergillom (Mycetom, “Svampbollar”)

Många är asymtomatiska. Hemoptys är vanligt

Invasiv Aspergillos (IA)

Oupphörlig feber (+ nya lunginfiltrat; vanligast), dyspné, torrhosta, pleuritisk smärta, takykardi, hemoptys är ovanligt

Extrapulmonär Spridning

Stroke (via hematogen spridning vid nedsatt immunförsvar), sinusabscesser, esophagus/GI-ulcerationer (vid nedsatt immunförsvar), GI-perforationer, nekrotiserande hudsår (extremiteter), osteomyelit, endokardit (patienter som nyligen har genomgått öppen hjärtkirurgi)

Komplikationer

Leverskador, levercancer (p.g.a. aflatoxiner)

UTREDNING OCH DIAGNOS

Diagnos

Diagnosen ställs med hjälp av mikroskopi, odling, antigentest (galaktomannan) samt lungbiopsi

Blodprover

Allmänt: Ökat IgE i serum/eosinofili (allergisk form, ABPA)
Antigentest (galaktomannan): Galaktomannan är en komponent i cellväggen hos Aspergillus och frigörs under tillväxt. Galaktomannan i blod kan användas vid IA
Aspergillus serum precipiterande Ak (ASPA): Dessa specifika IgG ses i 70-100% vid ABPA och aspergillom
Hudtest (ABPA): Aspergillus antigenextrakt är oftast positiv men ospecifik
Odling: Sputum (aspergillom, IA), näsa (IA), infektionsfokus, transbronkiell biopsi (invasiv aspergillos, blod (ofta negativ)

Lungbiopsi

Nödvändigt för definitiv diagnos av IA

Radiologi

RTG-pulm: Vid ABPA ses fläckvisa bronkopneumoniska, nodulära densiteter (särskilt de övre loberna), cirkulär konsolidering (förtätning) eller kavitation. Vanligt med central bronchiektas
DT-thorax: Karakteristiskt “halo” runt aspergillom eller kvaviteter ses vid invasiv aspergillos

HANDLÄGGNING

Definition

Remiss till specialist vid misstanke om tillståndet

Behandlingsöversikt

Antimykotika vid infektion, kortikosteroider p.o., β2-agonister och fysioterapi vid allergisk form. Kirurgisk behandling vid aspergillom (upp till 10 % är självbegränsande)

Farmakologisk Behandling

ABPA: Kortikosteroider p.o. (prednisolon, prednisone), itraconazol (Itrakonazol, Sporanox)
Invasiv aspergillos (IA): Vorikonazol (Vfend) är förstahandsmedel. Caspofungin (Cancidas) ges vid behandlingssvikt och om patienten inte tolererar annan antimykotika. Andra medel är liposomalt amfotericin B och posakonazol (Noxafil)

Kirurgi

Kirurgi är oftast nödvändig vid aspergillom
Referenser
1. Center for Disease Control and Prevention. Disease listing: Aspergillosis. cdc.gov, 2009.