AUDIT

Uppdaterad
2018-08-02
ICD-10
Synonymer
AUDIT - Tolkning av AUDIT för bedömning av alkoholmissbruk
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
-
Beräknad läsningstid: 1 min

BAKGRUND

Översikt

AUDIT används som ett hjälpmedel för att identifiera patienter som har ett riskbruk, skadligt bruk eller beroende av alkohol. AUDIT kan inte ensamt ställa diagnosen alkoholberoende och därför bör tolkningen värderas i ett större sammanhang
 • Poängberäkning:
  • För fråga 1-8 finns fem svarskolumner. Svar i kolumnerna ger från vänster till höger 0 till 4 poäng
  • För fråga 9 och 10 finns endast tre svarskolumner. Dessa ger 0, 2 eller 4 poäng respektive
 • Ladda ner formulär

Tolkning

Allmänt: Enligt WHO är cut-offgränsen 6 poäng för kvinnor och 8 poäng för män och ger indikationer om ett riskfyllt drickande. För personer över 65 år rekommenderas 7 poäng som gräns
Vilka frågor som renderat poäng kan ge viss vägledning:

 • Fråga 1 till 3 ger indikation på skadligt bruk
 • Frågor 4 till 6 ger indikation på beroende
 • Frågor 7 till 10 ger indikation på alkoholskador
Tolkning av olika poäng:
 • Riskbruk: Mellan 8 och 15 poäng
 • Skadligt bruk: Mellan 16 och 20 poäng
 • Beroende: Över 20 poäng
Referenser