Barrett-Esophagus

Uppdaterad
2018-11-19
ICD-10
K22.7 (Barrett esofagus)
Synonymer
-
Andra stavningar
Barretts esofagus
Latin/Grekiska
Oesophagus Barretti
Engelska
Barrett esophagus, Barrett's esophagus
Beräknad läsningstid: 1 min

BAKGRUND

Definition

Barrett-Esophagus (BE) är metaplasi av normal skivepitel i esophagus till intestinal typ av cylinderepitel (intestinal metaplasi)

Epidemiologi

Vanligare hos män. Patienter är > 50 år, prevalensen ökar med åldern. Vanligare hos rökare, överviktiga, GERS, hiatushernia

Patogenes

Tillståndet utvecklas som en konsekvens av långvarig gastroesophageal refluxsjukdom (GERS) och predisponerar för utveckling av adenocarcinom i esophagus

Predisponerande Faktorer

Refluxsjukdom (vanligaste riskfaktorn), övervikt (särskilt bukfetma – predisponerar för hiatushernia och reflux), rökning, hög ålder, gallreflux. Helicobacter pylori kan möjligen ha en skyddande effekt

Predisponerande Faktorer

Gastroesophageal refluxsjukdom (GERS), esophaguscancer

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Allmänt: Vissa patienter är asymtomatiska
Refluxsjukdom: Sura uppstötningar, halsbränna och svidande smärtor i epigastrium
Varningssymtom: Dysfagi, blödning och viktminskning. Kräver endoskopi snarast

UTREDNING OCH DIAGNOS

Diagnos

Endoskopi och biopsi ställer diagnos

Endoskopi

Allmänt: Barrett-esophagus ställs vanligen endoskopiskt när Z-linjen (övergångszonen mellan cylinderepitel och skivepitel) ligger ovanför cardia. Normal endoskopi kan ses men patologisk histologi påvisas 
Kontroll: Kontroll med endoskopi med 6-12 månaders intervall görs vid enstaka fynd av låggradig dysplasi vid Barrett-esophagus

Biopsi

Diagnosen bekräftas med påvisning av intestinal metaplasi i biopsi från esofagus

KLINISKA MANIFESTATIONER

Vårdnivå

Vårdcentral och sjukhus. Remittera till specialist vid alarmsymtom eller alarmfynd (dysfagi, viktminskning, hematemes, anemi)

Behandlingsöversikt

Syrahämmande behandling: Högdos protonpumpshämmare (PPH) på obestämd tid
Endoskopi: Varje 3 år om ingen dysplasi
Höggradig dysplasi: Regelbunden och observation med regelbundna endoskopikontroller, endoskopisk ablation/resektion eller esofagektomi
Låggradig dysplasi: Både övervakning och endoskopisk ablation/resektion

Farmakologisk Behandling

Protonpumpshämmare ger symtomkontroll vid Barrett-förändringar

Kirurgisk Behandling

Antirefluxkirurgi: Laparoskopisk fundoplikation. Metoden är effektivt för att förhindra reflux och kan sannolikt bromsa progressionen av dysplasi
Endoskopisk behandling: Resektion eller ablation av slemhinna (radiofrekvensablation, elektrokoagulering, laserbehandling, argonplasmakoagulering, fotodynamisk terapi, kryoterapi)
Kirurgisk esofagektomi: Dett är ett omfattande ingrepp med stor komplikationsrisk
Referenser
1. Shaheen, Nicholas J.; Richter, Joel E.. ”Barrett's oesophagus”. Lancet (London, England) "373" (9666): sid. 850-861.
2. Spechler SJ, Souza RF. Barrett's esophagus. N Engl J Med. 2014 Aug 28;371(9):836-45. doi: 10.1056/NEJMra1314704. DOI