Buksmärta, Akut

Uppdaterad
2018-11-19
ICD-10
R10.4X (buksmärtor UNS)
K65.0 (akut peritonit
K65.9 (peritonit, ospecificerad)
K92.0 (hematemes)
K92.1 (melena)
Synonymer
Akut abdominell smärta, akut buk, akut abdomen 
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Dolor abdominalis acutus
Engelska
Acute abdominal pain
Beräknad läsningstid: 1 min

BAKGRUND

Definition

Buksmärta som varat < 1 vecka ofta med illamående, kräkningar, diarré och förstoppning ± allmänsymtom

Epidemiologi

Vanligast mellan19–29 år. Akuta buksmärtor står för ~ 10 % av alla sjukbesök

Etiologi/Differentialdiagnos

Akut gastroenterit, appendicit, colon irritabile, mesenteriell lymfadenit, cholelithiasis, njursten, uretärsten, divertikelsjukdom, förstoppning, ulcus pepticum, ulcus perforatum, akut pancreatit, inkarcererat bråck, ileus, volvulus, invagination, aortaaneyrusm, mesenteriell trombos, HI, UVI, extrauterin graviditet, spontanabort, endometrios, äggledartorsion, rupterad ovarialcysta, diabeteskoma, perikardit, basal pneumoni, revbensfraktur, pleurit, pleurodyni, pneumothorax, primär hyperparatyreoidism, akut intermittent porfyri, blyförgiftning, rectushematom, rupterat aortaaneurysm

UTREDNING OCH DIAGNOS

Prover

Blodprover: CRP, Hb, LPK, amylas, lipas, bilirubin, ALT, AST, ALP
Urinprover: β-HCG, testremsa

EKG

Ska tas hos alla > 40 år eller vid misstanke om kardiell orsak

Radiologi

Allmänt: Man bör börja först med ultraljud (UL) därefter DT (eller buköversikt) vid negativt eller icke-konklusivt UL
  • DT-buköversikt (utan op-indikation): Indicerat vid e.g. ileus, ulcus perforatum. Stående röntgen av buken görs om liggande bilder är normala och det finns en stark klinisk misstanke om obstruktion
  • DT-buk: vid smärta i NHK, NVK. Görs vid misstanke om perforationer, obstruktion, divertikulit i sigmoideum, appendicit
  • UL-buk: gynekologiska besvär, graviditet. Transvaginal ultraljud (TVUL) vid ektopisk graviditet
Undersökning beroende på smärtlokalisation
  • ÖHK-smärtor: UL
  • ÖVK-smärtor: DT, gastroskopi
  • NVK -och NHK-smärtor: DT + IV kontrast (vuxna)

Klinisk Diagnostik av Akut Buksmärta
Lokalisation
Övre högra kvadranten (ÖHK)Oftast: gallvägssjukdom
Annat: leversjudom, colonsjukdom, pneumoni, LE, njursten, pyelonefrit
Nedre högra kvadranten (NHK)Oftast: appendicit
Annat: divertikulit, colon irritabile, ektopisk graviditet, ovarialtumör, bäckeninfektion, torsion, njursten, pyelonephrit
Nedre vänstra kvadranten (NVK)Oftast: divertikulit
Annat: colon irritabile, colit, ektopisk graviditet, ovarialtumör, bäckeninfektion, torsion, njursten, pyelonephros
Övre vänstra kvadranten (ÖVK)Oftast: pankreas, ventriculus, splen
Annat: hjärtsjukdom, njursjukdom, vaskulär sjukdom
EpigastriumOfta: ventriculus, eosphagus
Annat: gallgångarna, andra sjukdomar (e.g. HI, perikardit, pankreassjukdom, aortadissektion, mesenteriell ischemi)
PeriumbilicaltAppendicit (begynnande), ventriculus, tunntarm, aortadissektion, mesenteriell ischemi
SuprapubisOftast: cystit
Annat: appendicit, colit, divertikulit, colon irritabile, ektopisk graviditet, ovarialtumör, bäckeninfektion, torsion, njursten, pyelonephrosis
Utstrålning av smärta
InguinaltUretärkolik
RyggenGallvägar, pankreas, aortaaneurysm och mesenteriell trombos
Höger scapulaGallbesvär, extrauterin graviditet
Vänster scapulaPancreas, extrauterin graviditet, mjältruptur
Karaktär
IntervallsmärtorNjursten, obstruktion, uterussmärtor
RörelsesmärtorNjursten
Ihållande smärta (vill ligga still)Inflammation, peritoneal irritation, peritonit
Ihållande smärta (vill sitta)Hjärtinfarkt, pancreassjukdom, pneumothorax
Smärtan vandrarAppendicit
Annat
Tidigare operationAdherenser (volvolus, subileus, ileus)
KräkningarInfektion, hinder
Referenser