Carotisstenos

Uppdaterad
2018-07-30
ICD-10
Synonymer
Andra stavningar
Latin/Grekiska
Engelska
Beräknad läsningstid: 1 min
Synonymer
Andra stavningar
Kartotisstenos
Latin/Grekiska
Stenosis arteriae carotidis internae
Engelska
Carotid artery stenosis

BAKGRUND

Definition

Förträngning i arteria carotis p.g.a. ateroskleros

Epidemiologi

Ses upp till 10 % hos personer över 80 år. 20 % av alla hjärninfarkter orsakas av emboli från a. carotis

Etiologi

Ateromatöst plack (vanligast). Andra mer ovanliga orsaker är aneurysm, arterit, carotisdissektion, fibromuskulär dysplasi, strålning, vasospasm
Lokalisation: Stenosen finns oftast i a. carotis interna strax efter bifurkationen. Kan även sitta på andra platser

Predisponerande Faktorer

DM, rökning, ökad totalkolesterol, minskad HDL-kolesterol, HTN

Differentialdiagnoser

Aneurysm, arterit, carotisdissektion, hjärninfarkt, hjärnblödning

KLINISKA MANIFESTATIONER

Definition

Asymtomatiskt eller symtomatiskt (i.e. TIA eller slaganfall) med nedsatt styrka, sensoriska bortfall, parestesier, talsvårigheter, amaurosis fugax

Tecken

Carotisblåsljud (30–40 % av alla med stenos), ökat blodtryck (60 %)

Komplikationer

TIA, slaganfall

UTREDNING OCH DIAGNOS

Diagnos

Säker diagnos ställs med ultraljudsdoppler, DT-angiografi, MRT-angiografi

Blodprover

Totalkolesterol, HDL, triglycerider

Radiologi

Duplexultraljud: Förstahandsval. Har hög Se och Sp
DT/MRT-angiografi: Indicerat som preoperativ undersökning och för att avgöra stenosgraden vid osäker ultraljudsdiagnos.
Konventionell angiografi: Indicerat nästan enbart i samband med endovaskulär behandling. Risk för komplikationer (0,5–3 %) i form av stroke, allergiska reaktioner mot kontrast och njursvikt

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Lägg in patienten vid misstanke om stroke eller recidiverande TIA

Behandlingsöversikt

Egenbehandling + ASA ± kirurgi

Egenbehandling

Motion, bättre kost, rökstopp

Farmakologisk Behandling

Antitrombotisk behandling: ASA vid både symtomatiska och asymtomatiska stenoser. Minskar den totala vaskulära mortaliteten (icke-dödliga cerebrovaskulära och kardiella infarkter)
Upprepade TIA: ASA (Trombyl) ± klopidogrel (Clopidogrel)
Långtidsprofylax vid symtomatiska stenoser: Klopidogrel eller ASA (klopidogrel vid intolerans) + dipyridamol (Dipyridamol)
Blodtrycksbehandling: Bör sänkas gradvis ned till 140/90 mmHg. Vid bilaterala stenoser > 70 % av karotisdiametern bör systoliskt blodtryck inte sänkas lägre än till 150 mmHg
Statiner: Statiner rekommenderas till alla med etablerad aterosklerotisk kärlsjukdom, även för patienter med asymtomatiska stenoser med totalkolesterol >3,5 mmol/l eller LDL-kolesterol >2,5 mmol/l

Kirurgi

Endarterektomi eller endovaskulär stentning är indicerat vid symtomgivande karotisstenos med > 70 % diameterreduktion eller patienter med progredierande neurologiska symtom
Referenser