Cystit, Okomplicerad Akut

Uppdaterad
2018-12-22
ICD-10
N30 (cystit ([blåskatarr])
Synonymer
Okomplicerad nedre urinvägsinfektion (NUVI)
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Infectio tractus urinarii
Engelska
Acute uncomplicated cystitis
Beräknad läsningstid: 2 min

BAKGRUND

Definition

Cystit (nedre UVI) är en ytlig bakteriell infektion i urinblåsans och uretras slemhinnor utan kända komplicerande faktorer i urinvägarna. Förekommer, enligt definition, bara hos vuxna, icke-gravida kvinnor. Pågår < än 1 vecka hos en annars frisk och icke-gravid kvinna
 • Recidiverande cystit: ≥ 3 cystiter under loppet av 1 år

Etiologi

Vanligaste: E. coli (75–90%), enterokocker (2–5%) samt S. saprophyticus (10–15 %) som nästan uteslutande förekommer hos yngre kvinnor
Uretrit: Klamydia eller gonokocker (sällsynt)
Recidiverande UVI: Beror vanligtvis på reinfektion utan andra predisponerande faktorer

Epidemiologi

Vanligaste bakterieinfektionen hos kvinnor; förkommer premenopausala sexuellt aktiva kvinnor. 50% av alla kvinnor kommer att uppleva cystit någon gång under livet. 20% av dessa kommer ha återkommande infektioner; utgör > 95 % av alla UVI hos kvinnor; 20–60 år; K>M (100:1)

Patogenes

Uppåtstigande (ascendent) infektion är det vanligaste. Uropatogena bakterier från patientens egen tarm koloniserar periuretralt, och förflyttar sig till blåsa eller njurbäcken

Differentialdiagnoser

Uretrit (klamydia), vaginit, övre UVI, överaktiv blåsa, interstitiell cystit (smärtsam blåsa)

Predisponerande Faktorer

Viktigaste: Tidigare cystitepisoder och frekvent eller nyligen genomförd sexuell aktivitet
Hormonella förhållanden: Minskat östrogen (≥ 65 år) leder till torr och tunn slemhinna som gör så att laktosbacill-floran i vagina ersätts med tarmflora och på så sätt ökar risken för cystit
Sexuella förhållanden:
 • Under samlag: Bakterier kan “mjölkas” från det periuretrala området/distala uretra upp i blåsan
 • Efter samlag: Risken ökar för UVI under de 48 efterföljande timmarna men bara för kvinnor under 30 år
 • Pessar/spermiedödande kräm: Kan öka risken ytterligare med 2-3 gånger
Blåstömningsvanor: Minskad frekvens av blåstömning leder till ökad frekvens av cystit p.g.a. att bakterierna fäster i slemhinnorna under en längre tid
Andra: Möjligen kan UVI utlösas av att frysa om benen eller att bli kall om rumpan

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom (Klassiska)

Akut debut (< 7 dagar) med dysuri (oftast ökad sveda i slutet), frekvent miktion/ökat blåstömningsbehov (täta trängningar), ± hematuri; värk över blåsa och ibland ut mot ryggen. Sannolikheten för UVI är 50 % om patienten har dessa “klassiska” symtom
 • Diagnos sannolik > 90 % vid: Frånvaro av vaginala symtom + vid igenkännande av cystitsymtom

Tecken

Oftast inga

UTREDNING OCH DIAGNOS

Diagnos

Anamnes räcker enbart för diagnos vid okomplicerad cystit. Vid osäkerhet kan urinstick ± odling tas

Urinprover

Urinsticka: Kan visa bakteriuri, leukocyter, hematuri, eventuellt proteinuri
Urinodling: Körs vid komplicerande faktorer – behandlingssvikt, recidiv, graviditet, om patienten nyligen vårdats på sjukhus eller vistats utomlands

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Behandlas av allmänläkare

Behandlingsöversikt

Självbegränsat tillstånd inom 1 vecka. Antibiotika förkortar varaktigheten – se tabell nedan

Recidiv och Behandlingssvikt

Förläng ny behandling till 7-10 dagar efter urinodling:
 • Recidiv med samma bakterie: 4-6 veckors behandling
 • Reinfektion (UVI med andra bakterier): behandlas med 3 dagar
 • Regelbundet recidiverande okomplicerad cystit (>3): självbehandling med antibiotika:
  • Estriol hos äldre kvinnor: estriol (Oestriol Aspen) 1 mg, 1×1 eller estriol vagitorium (Ovesterin) 0,5 mg, 1 vagitorium 2 dagar i veckan
  • Långtidsprofylax (utan andra sjukdomar i urinvägarna): metenamin (Hiprex) 1 g, 1×2–4/dag
  • Postkoital antibiotika: nitrofurantoin (Furadantin) 50 mg, 1–2 tabletter vid coitus

Modifierat från: Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård. Smi, Läkemedelsverket, Strama (2013)
Behandling av Sporadisk Okomplicerad Cystit
Förstahandsval
Nitrofurantoin (Furadantin)50 mg x 3 x 5 dygn
Pivmecillinam (Selexid, Penomax)200 mg x 3 x 5 dygn
200 mg x 2 x 7 dygn
400 mg x 2-3 x 3 dygn: kvinnor < 50 år med sporadisk cystit
Andrahandsval
Trimetoprim (Trimetoprim, Idotrim)300 mg x 1 i 3 dygn eller 160 mg x 2 i 3 dygn
Cefadroxil (Cefamox, Cefadroxil)1 g x 1 x 5 dygn
Cefalexin (Cefalexin)500 mg x 2 x 5 dygn
Referenser
1. Colgan R, Williams M. Diagnosis and treatment og acute uncomplicated cystitis. Am Fam Physician 2011; 84: 771-6. [AFP]
2. Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård. Smi, Läkemedelsverket, Strama 2013 [Länk]
3. Fihn SD, Boyko EJ, Chen C-L, Normand EH, Yarbro P, Scholes D. Use of spermicide-coated condoms and other risk factors for urinary tract infection caused by Staphylococcus saprophyticus. Arch Intern Med 1998;158:281-287. [PubMed]
5. Car J. Urinary tract infections in women: diagnosis and management in primary care. BMJ 2006; 332: 94-7. BMJ
6. Bærheim A, Lærum E, Sulheim O. Factors provocing lower urinary tract infection in women. Scand J Prim Health Care 1992; 10: 72-5. [PubMed]
7. Baerheim A, Laerum E. Symptomatic lower urinary tract infection induced by cooling of the feet. A controlled experimental study. Scand J prim Health Care 1992; 10: 157-60. [PubMed]