Dermatofibrom

Uppdaterad
2018-08-04
ICD-10
D23 (andra benigna tumörer i huden)
Synonymer
Fibröst histiocytom
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Dermatofibroma
Engelska
Dermatofibroma
Beräknad läsningstid: 1 min

BAKGRUND

Definition

Grupp vanliga benigna fibrösa lesioner i huden som uppstår som en reaktion på ett eller annat stimulus. Kan ha något olika histologisk bild

Epidemiologi

Mycket vanligt tillstånd. Uppstår hos medelålder vuxna. Vanligare hos kvinnor

Etiologi

Oklar orsak. Kan möjligen uppstå som en reaktion på mindre trauma så som insektsbett, rakning, virusinfektioner eller follikulit. Eruptiv dermatofibromata kan vara associerat med SLE

Patogenes

Reaktion på mindre trauma leder till fibroblastproliferation i dermis

Predisponerande Faktorer

Trauma, virusinfektion, insektsbett

Differentialdiagnoser

Dermatofibrosarcoma protruberans, malignt melanom, pigmentnevus, Kaposi-sarkom

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Majoriteten är asymtomatiska men kan vara ömma och/eller pruritiska

Tecken

Palpabel knappliknande, fast dermal papel eller knöl under hudplanet som har en hudfärgad till brunröd till brungrå färg. Kan vara lätt upphöjt
Lokalisation: vanligast på extremiteter (ben > armar > bål). Kan dock finnas var som helst på kroppen 
Storlek: ofta < 1 cm i diameter, vanligen 5-20 mm. Verkar vara större vid palpation än vid inspektion
Antal: varierar i antal från 1-10 
Fitzpatrick-tecken (grop-tecken, dimple sign): grepp om tumören/lateral kompression gör så att huden sänks över tumören och lesionen hamnar i en “grop”

UTREDNING OCH DIAGNOS

Kriterier

Diagnosen ställs med hjälp av kliniska fynd ± biopi

Biopsi

Stansbiopsi vid osäker diagnos eller om lesionen vuxit snabbt i storlek

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Behandlas vanligen av allmänläkare

Behandlingsöversikt

Vanligen behövs ingen behandling men lesionerna försvinner inte spontant. Kan excideras

Kirurgi

Excision vid osäkerhet om diagnosen; om den vuxit snabbt eller om det är väldigt besvärande för patienten
Referenser
1. Luba MC, Bangs SA, Mohler AM, Stulberg DL. Common benign skin tumors. Am Fam Physician 2003; 67: 729-38. Länk
2. Hudguiden.se, (2015). Dermatofibrom - Tumöratlas. [Länk]