Diarré, Akut

Uppdaterad
2019-01-11
ICD-10
K59.1 Funktionell diarré
Synonymer
-
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Diarrhoea acuta
Engelska
Acute diarrhea
Beräknad läsningstid: 2 min

BAKGRUND

Definition

≥ 3 dagliga tömningar av lös/vattnig avföring

Epidemiologi

Vanligt tillstånd (särskilt akut infektiös diarré). > 50 % är virusbetingade

Etiologi

Inflammatorisk tarminfektion: Blodig diarré orskas av: Shigella, Salmonella, Campylobacter, Yersinia, E. coli (EHEC 0157:H7), E. histolytica, ITS, ischemi:
 • Bakteriell: Shigella, Salmonella, Campylobacter, Yersinia, E. coli (EHEC 0157: H7), C. difficile
 • Protozoiska: E. histolytica, Strongyloides
 • Annat: NSAID, ITS, ischemisk
Icke-inflammatorisk tarminfektion:
 • Bakteriell: S. aureus, C. perfringens, B. cereus, E. coli (ETEC, EPEC), Salmonella enteritidis, Vibrio cholera
 • Protozoiska: Giardia lamblia
 • Viral: Rotavirus, Norwalk, CMV
 • Läkemedel: Antibiotika, kolkicin, laxermedel, antacida (magnesium)

KLINISKA MANIFESTATIONER

Inflammatorisk Tarminfektion

Mikrobiell invasion av colons mucosa. Leder till icke- volyminösa slemmiga och blodiga avföringar. Det är vanligt med feber, buksmärtor och tenesmus. Dominerande orsaker är Campylobacter, Salmonella, Shigella och Clostridium difficile

Icke-inflammatorisk Tarminfektion

Volyminösa och vattniga avföringar ± illamående/kräkningar. Ofta ingen feber eller tenesmus. Inget blod, slem eller var ses i avföringen

Systemisk Tarminfektion

Diarré, feber samt nedsatt allmäntillstånd ± buksmärtor

UTREDNING OCH DIAGNOS

Diagnos

Diagnosen ställs med hjälp av kliniken ± faecesodling, serologi

Blodprover

Vid inflammatorisk eller systemisk infektion tas Hb, CRP/SR, LPK, elektrolyter/kreatinin (vid uttorkning)

Faecesodling (Bakteriologi)

Indicerat vid inflammatorisk eller systemisk infektion men är egentligen bara aktuell om specifik behandling kan vara indicerad som ett led i en epidemiologisk utredning. Rutinprovet undersöker för Salmonella, Shigella, Campylobacter och Yersinia

Serologi

Tas vid misstanke om komplikationer av Yersinia och vid invasiv amöbainfektion

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Ofta behövs ingen sjukhusvård. Inläggning är indicerat vid:
 • Barn (för i.v.-behandling): Allvarlig uttorkning, komplicerande sjukdomar (e.g. DM, akut abdomen), < 6 månader och uttorkning > 8 %, misslyckad peroral rehydrering, dålig möjlighet till tillsyn och uppföljning
 • Vuxna: Tecken på allvarlig uttorkning eller kraftigt nedatt allmäntillstånd samt vid misstanke om inflammatorisk tarmsjukdom (ITS)

Behandlingsöversikt

Allmänt: 95 % av alla akuta diarréer är självbegränsande
Rehydrering (särskilt små barn och äldre): Köpta lösningar som innehåller glukos (1–2 %) och elektrolyter (skall administreras i små portioner). Egen lösning av 1 liter vatten, ½ tsk salt och 6–8 tsk glukos eller svag svartvinbärssaft med ½ tsk salt per liter vätska
Probiotika: Särskilt med Lactobacillus rhamnosus (LGG)
Undvik: Läsk/juice som innehåller 10–15 % socker (p.g.a. osmotisk effekt)

Farmakologisk behandling

Loperamid (Dimor, Loperamid): Indicerat vid turistdiarré eller infektiösa lätta till måttliga diarréer utan allmänsymtom. Skall användas tidigt i förloppet (liten effekt > 2 dagar)
Antibiotika:
 • Indikation: Endast vid svår enterit (av parasiter, Shigella, Campylobacter, generaliserad salmonellos)
 • Empiriskt (ciprofloxacin): Vid allvarlig akut enterit (e.g. kolitbild med täta, blodiga, slemmiga diarréer och feber). Minskar diarréns varaktighet med 1-2 dagar
 • Alltid antibiotika: Indicerat vid septisk salmonellos och septisk Campylobacter-infektion
Referenser
1. Diarrhea - Gastrointestinal Disorders - MSD Manual Professional Edition [Internet]. MSD Manual Professional Edition. 2018