Dyspepsi

Uppdaterad
2018-12-11
ICD-10
Synonymer
Sura uppstötningar, halsbränna, pyros
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Eyspepsia, epigastralgia
Engelska
Dyspepsia, epigastralgia, indigestion
Beräknad läsningstid: 1 min

BAKGRUND

Definition

Intermittenta (ihållande/recidiverande) epigastriska besvär/smärtor oftast postprandiellt som kan åtföljas av tidig mätthetskänsla, uppsvälldhet, illamående/kräkningar, sura uppstötningar och pyros

Epidemiologi

Vanligt tillstånd. Förekommer (i perioder) hos 20–40 % av befolkningen. Idiopatisk dyspepsi kan se hos 50–70 %, ulcus hos 15–20 %, esophagit hos 10–15 %, ventrculuscancer hos 1 %

Etiologi

Funktionell (idiopatisk, icke-ulcerös): Vanligast (~ 60 %) och definieras som dyspeptiska symtom hos en patient som inte har några avvikelser vid fysisk undersökning och övre GI endoskopi. Dyspepsisymtomen måste finnas i minst 4 veckor för att ställa diagnosen. Det finns en viss kombination av afferent (visceral) överkänslighet och onormal gastrisk motilitet
GI (organiska) orsaker: Står för ~ 40 % och inkluderar peptisk ulcussjukdom (PUS), gastroesophagealsjukdom (GERS), hepatobiliär sjukdom (cholecystit, biliär kolik), malignitet (ventriculus, esophagus), pancreassjukdom (pancreatit, pseudocystor, cancer), esophagealspasm, diafragmabråck, laktosintolerans, mesenterial ischemi, malabsorption, DM (gastropares) och colon irritabile

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Epigastralgi, sura uppstötningar

Specifika Diagnoser

Ulcus: Lokaliserade smärtor som lindras av mat, dryck och antacida. Ofta nattliga besvär
GERS: Dyspepsi med dominerar refluxsymtom som lindras av bara av dryck och antacida; dysphagi
Akalasi och esophaguscancer: Dysphagi
Funktionell dyspepsi: Dyspepsi med tecken till colon irritabile, psykosociala besvär och myalgi
Ventriculuscancer: Nyuppkommen dyspepsi med viktminskning, nedsatt aptit, anemi hos personer > 50 år

Dyspepsi – Differentialdiagnos
EtiologiSymtom/TeckenDiagnostik
Funktionell dyspepsiOftast dyspepsi utan refluxsymtom, epigastriskt obehag, gasbesvär, irritabel tarm, myalgi, sociala och/eller psykiska problem. Ses oftast hos personer < 50 årExklusionsdiagnos, endoskopi
Ulcus pepticum (PUS)Dyspepsi med epigastralgi (centralt eller till höger i epigastrium) som lindras av mat och antacida. Ofta med nattliga smärtor. Patienterna är ofta > 50 år och ofta rökareGastroskopi
Gastroesofageal refluxsjukdom (GERS)Dyspepsi,med pyrosis, sura uppstötningar, svidande smärtor i epigastriet, lindring av antacida, några gånger dysfagi och hostaKlinik, endoskopi (esofagit) eller 24-timmar pH-mätning
VentrikelcancerDyspepsi (nyuppkommen), tidig mättnadskänsla, fullhetskänsla, nedsatt aptit, svaghet, sjukdomskänsla och viktminskning. Ofta hos äldre personerGastroskopi och biopsi

UTREDNING OCH DIAGNOS

Biokemiska Prover

Hb, SR, faces-Hb, leverfunktionsprov, amylas och transglutaminas

Empirisk Behandling

Protonpumpshämmare (PPH), e.g. omeprazol (Omeprazol) eller esomeprasol (Esomeprazol, Nexium) i 4 veckor. Vid utebliven effekt ska gastroskopi göras

Gastroskopi

Indicierat vid utebliven effekt av PPH och vid ålder > 50 år, alarmsymtom (anorexi, viktminskning, blödning, anemi), tydlig misstanke på PUS, vid långvariga och/eller betydande symtom, Hp-positiv serologi, vid oro för allvarlig sjukdom

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Vårdcentral eller sjukhus beroende på orsak

Behandlingsöversikt

Beror på orsak. Funktionell dyspepsi behandlas med PPH, e.g. omeprazol
Referenser
1. Agréus L. Natural history of dyspepsia. Gut 2002; May;50 Suppl 4: iv2-9.. pmid:11953337