Epididymit

Uppdaterad
2018-12-22
ICD-10
N45 (testikelinflammation och bitestikelinflammation)
Synonymer
Bitestikelinflammation
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Epididymitis
Engelska
Epididymitis
Beräknad läsningstid: 2 min

BAKGRUND

Definition

Inflammation i bitestikeln (epididymis) som orsakas av bakterier

Epidemiologi

< 1/1 000 patienter per år. Uppkommer oftast efter puberteten och är där med sällsynt före puberteten

Etiologi

Infektion:
  • Män < 35 år: Chlamydia trachomatis (vanligast), Neisseria gonorrhoeae (ovanligt)
  • Män > 35 år: Gramnegativa stavar
Annat: Trauma (2-3 veckor efter)

Patogenes

Kan vara p.g.a. sexuellt överförd – Komplikation vid klamydiainfektion hos yngre män eller (mer sällan) gonorré; UVI (barn < puberteten), komplikation till underliggande urologisk sjukdom eller nyligen gjord instrumentering (e.g. KAD), trauma. Vanligare hos kroniska KAD-bärare

Differentialdiagnoser

Testistorsion, testistumör

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Smärtor och tyngdkänsla i scrotum (långsamt insättande) som ofta strålar upp i buken, feber (39–40 °C), frossa. Ibland som vid UVI (dysuri, trängning/frekvent blåstömning) ± flytningar

Tecken

Svullnad (p.g.a. stas), rodnad och lokal värmeökning av scrotum, oftast unilateral. Palpationsömhet av epididymis, dorsalt och kranialt om testikeln och funikeln. Tecken till cystit och uretrit. Även temperaturstegring
Prehn-tecken: Lyft av scrotum med handen ger smärtlindring vid epididymit, medan det inte medför någon lindring vid funikeltorsion. Har dock inte tillräckligt hög specificitet för att skilja de två tillstånden åt

Komplikationer

Sterilitet, cystbildning i epididymis

UTREDNING OCH DIAGNOS

Kriterier

Diagnosen ställs med hjälp av klinisk diagnos med/utan ultraljud

Prover

Blodprover: CRP, SR och LPK kan vara förhöjda
Uretraprover/urin-PCR: För klamydia och gonorré
Urinprover (särskilt män > 35 år): Urinsticka och odling

Radiologi

UL-scrotum: Kan ge stöd för diagnosen vid osäkerhet (e.g. torsion)
Urografi och cystoskopi: Kan göras vid misstanke om underliggande urinvägssjukdom

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Behandlas vanligtvis av allmänläkare. Sjukhusinläggning vid hög feber och påverkat allmäntillstånd. Akutundersökning med ultraljud vid minsta misstanke om testistorsion eller om cancer inte kan uteslutas

Behandlingsöversikt

Vila, NSAID och antibiotika hos vuxna män. Hos barn skall antibiotika endast ges om urinprovet är positivt. Kontroll därefter. Patienten kan vara svullen i scrotum och ha smärtor i flera veckor eller månader

Egenbehandling

Sängvila, smärtstillande och kalla omslag. Suspensoar som stabiliserar testiklarna kan också användas

Farmakologisk Behandling

NSAID: e.g. diklofenak (Diklofenak, Diclofenac) 50 mg, 1×3 i 14 dagar
Antibiotika
  • Vid avsaknad av abscess: Ciprofloxacin (Ciprofloxacin) 500 mg, 1 x 2 i minst 3 veckor eller sulfametoxazol-trimetoprim (Bactrim forte, Eusaprim forte [800 mg/160 mg]) x 2 i minst 3 veckor
  • Vid stark misstanke om/odlingsverifierad klamydia: Doxycyklin (Doxycyklin, Doxyferm) 200 mg x 1 p.o. i 14-21 dagar eller erytromycin (Ery-Max) eller annan makrolid

Kirurgi

Vasoresektion: Kan övervägas vid upprepade epididymiter

UPPFÖLJNING

Kontroll

Klinisk kontroll bör göras efter 1-2 månader. Vid onormalt palpationsfynd bör UL-scrotum/testiklar göras, detta för att utesluta tumör
Referenser
1. Santillanes G, Gausche-Hill M, Lewis RJ. Are antibiotics necessary for pediatric epididymitis?. Pediatr Emerg Care 2011; 27: 174-8. PubMed
2. Ludwig M. Diagnosis and therapy of acute prostatitis, epididymitis and orchitis. Andrologia 2008; 40: 76-80. PubMed