Esophagusspasm

Uppdaterad
2018-07-30
ICD-10
Synonymer
Andra stavningar
Latin/Grekiska
Engelska
Beräknad läsningstid: 1 min
Synonymer
Esophaguskramp 
Andra stavningar
Esofagusspasm, esofaguskramp
Latin/Grekiska
Spasmus oesophagi
Engelska
Esophageal spasm

BAKGRUND

Definition

Motorikstörningar i esophagus. Dessa kan delas in i:
Diffus esophagusspasm (DES): Diffusa kramper i esophagus med okoordinerade kontraktioner
Hypertensiv peristalsis (nötknäpparesophagus): Koordinerade kontraktioner med kraftiga sammandragningar (amplituder)

Epidemiologi

Ovanligt tillstånd. Incidensen ökar med åldern

Etiologi

Okänd orsak

Patofysiologi

Diffus esophagusspasm (DES): Den peristaltiska vågen inte fortleds på ett korrekt sätt
Nötknäpparesophagus: Kontraktionernas amplitud överstiger det normala. Kontraktionerna propageras på ett normalt vis och ger bolustransport

Differentialdiagnoser

Akut koronart syndrom, dyspepsi/GERS, akalasi, esophaguscanceri

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Allmänt: Svårt att urskilja DES från nötknäpparesophagus anamnestiskt
Retrosternala bröstsmärtor (80 %): Recidiverande. Kan stråla bakåt till ryggen. Kan vara från några minuter till flera timmar
Dysphagi (30-60 %) ± regurgitation: Intermittenta och ofta värst vid kraftiga bröstsmärtor. Kan väldigt sällan leda till viktminskning
Annat: Globus pharyngeus eller känsla av ett främmande föremål i halsen

Tecken

Oftast inget

Komplikationer

Akalasi (men detta är kontroversiellt)

UTREDNING OCH DIAGNOS

Kriterier

Kliniska manifestationer samt RTG-esophagus och manometri ställer diagnosen. Dock bör andra sjukdomar uteslutas genom e.g. EKG, blodprover (e.g. hjärtenzymer), RTG-thorax, DT

Manometri

Bästa undersökningen. Kan skilja mellan DES och nötknäpparesophagus:
DES: Perioder med normal peristaltik varvat med onormala, samtidiga kontraktioner efter minst 10–30 % av vattensväljningarna
Nötknäpparesophagus: Kontraktioner som propagerar på ett ordnat sätt, men ökad amplitud (särskilt distala esophagus) av kontraktionerna

Radiologi

RTG-esophagus med bariumkontrast:
DES: Korkskruvsliknande utseende. Intermittent frånvarande eller minskad primär peristaltik i esophagus, med icke-peristaltiska tertiära kontraktioner som delar upp esophagus i flera avdelningar
Nötknäpparesophagus: Inget karakteristiskt ses

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Kan behandlas av allmänläkare och gastroenterolog. Remiss till specialist vid indikation för andra behandlingar än läkemedel

Behandlingsöversikt

Initialt provas läkemedelsbehandling. Vid utebliven effekt kan operation provas. Ingen behandling är effektiv hos alla patienter

Farmakologisk Behandling

Förstahandsval: Kalciumblockerare är förstahandsval och minskar krampernas intensitet. Nitrater minskar också krampernas intensitet. Prova PPH kan provas
Andrahandsval: Botulinumtoxin (lokal injektion), TCA (e.g. amitriptylin)

Farmakologisk Behandling av Esophagusspasm
KalciumblockerareVerapamil (Isoptin, Verapamil) 80 mg 1×3/dag
Nifedipin (Adalat) 10 mg 1×3/dag
NitraterIsosorbiddinitrat (Sorbangil)
TCAAmitriptylin (Saroten) (?)
FDE-5 hämmareSildenafil (Sildenafil, Viagra)

Andra Behandlingar

Dilatation av esophagus. Myotomi (kan ge förbättring av DES men kan förvärra nötknäpparesophagus)
Referenser