Femoralbråck

Uppdaterad
2018-08-15
ICD-10
K41 (femoralbråck)
Synonymer
Femoralisbråck, femoralt bråck, lårbråck
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Hernia femoralis
Engelska
Femoral hernia
Beräknad läsningstid: 1 min

BAKGRUND

Definition

Defekt i bukväggen med protrusion av intra-abdominalt innehåll (e.g. tarm). Protrusionen sker under/inferiort till inguinalligamentet och går medialt till v. femoralis i femoraliskanalen

Epidemiologi

Vanligast hos kvinnor och då oftast i medelåldern och därutöver. Femoralbråck är mindre vanligare än inguinalbråck men är mer benägna för inklämning och kräver oftare akut kirurgi än inguinalbråck

Etiologi

Medfödd förstoring av femoraliskanalen. Graviditet (försvagar muskulaturen i bäckenbotten), framför allt multipla graviditeter. Ökat intra-abdominellt tryck

Predisponerande Faktorer

Tidigare bråck, tidigare bråckreparation (inklusive barndom), hög ålder, kvinnligt kön, kronisk hosta, kronisk obstipation, anamnes på bukaortaaneurysm, bukväggsskada, rökning, hereditet

Differentialdiagnoser

Inguinalbråck

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Allmänt: Synlig resistens/femoral utbuktning när patienten står, hostar eller pressar ut magen. Kan ge smärta i ljumsken som kan vara uttalad (av koliktyp) eller diffus. Smärtorna förvärras vid ansträngning och då patienten är uppegående men försvinner i liggande. Bråcket kan med tiden öka i omfång och ge ökande besvär. En del bråck är symtomfria
Akut inklämning: Kraftiga smärtor samt att bråcket inte kan reponeras

Tecken

Allmänt: Fast, icke-reponibel resistens/utbuktning proximalt på lårets framsida just nedom lig. inguinale. Uppstår oftast på höger sida. I många fall är det lättare och mer säkert att påvisa ett synligt bråck när patienten står men vissa bråck, framför allt inklämda bråck kan påvisas då patienten ligger på rygg
Akut inklämning: Stark smärta och ett icke-reponibelt bråck kan tyda på inklämning

UTREDNING OCH DIAGNOS

Kriterier

Diagnosen sker oftast kliniskt. När diagnosen inte är uppenbar kan radiologiska undersökningar bidra till att identifiera ockulta bråck, differentiera inguinalbråck från femoralbråck och annan patologi

Radiologi

Ultraljud: Indicerat som förstahandsundersökning vid frånvaro av misstänkta intraabdominella komplikationer. Ultraljud har en hög känslighet och specificitet för bråck (bekräftat av kirurgi), särskilt vid en palpabel massa. Kan även urskilja bråck från andra inguinala och scrotala patologier
Andra undersökningar: Herniografi, laparoskopi, DT, MRT

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Kan diagnostiseras på vårdcentral och kirurgklinik. Akut remiss till kirurg vid misstanke om inklämning

Behandlingsöversikt

Kirurgi: Femoralbråcken bör opereras p.g.a. risk för inklämning
Referenser
1. Brooks DC, Obeid A, Hawn M. Classification, clinical features and diagnosis of inguinal and femoral hernias in adults, last updated Jan 25, 2013. UpToDate
2. Indikation för operation av ljumskbråck. Rapport 2011:07 från samarbetsprojektet Nationella medicinska indikationer. www.socialstyrelsen.se