Fibromyalgi

Uppdaterad
2018-07-30
ICD-10
Synonymer
Andra stavningar
Latin/Grekiska
Engelska
Beräknad läsningstid: 2 min
Synonymer
 
Andra stavningar
Latin/Grekiska
Fibromyalgia
Engelska
Fibromyalgia

BAKGRUND

Definition

Kronisk (> 3 månader) smärtsjukdom med utbredd icke-artikulär smärta (framförallt muskulatur) med karakteristiska ömma punkter ± handikappande trötthet och muskulär uttröttbarhet, muskelstelhet, störningar i koncentrations- och minnesförmåga, sömnstörning

Epidemiologi

2-5% av befolkningen (starkt samband med psykisk sjukdom). Vanligare hos kvinnor (K:M=3:1). Påverkar främst åldrarna 25-45 (oftast > 40) och en del ungdomar. Överlappar med kroniskt trötthetssyndrom och myofasciellt smärtsyndrom
Överlappning: Myalgisk encefalomyelit och med IBS (40–60 %)

Etiologi

Okänd. Möjligtvis familjär predisposition

Riskfaktorer

Infektioner, regionalt smärtsyndrom, whiplash och annan trauma; partus, operation, psykologisk stress, hormonstörning (såsom hypotyreos)

Differentialdiagnoser

RA, SLE, Sjögren-syndrom, MS, celiaki, B12-brist, myopatier, neuropatier, hypotyreos, hyperparatyreos, borrelios, hepatit C, malignitet, läkemedel (e.g. statiner, aromatashämmare, bifosfonater)

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Långvarig utbredd smärta och värk; allodyni (e.g. vid beröring, åtsittande klädsel etc.), trötthet, muskelstelhet (framförallt på morgonen), ökad muskulär uttröttbarhet (statiska och upprepade rörelser gör att patienten tar pauser ofta), sömnstörning (sällan utsövd på morgonen), utmattningssymtom, koncentration- och minnessvårigheter, stressintolerans; domningar och stickningar, hudkänslighet (svidningar), irritabel urinblåsa, influenzasymtom (diafores, frysningar och feberkänsla)

Tecken

Palpationsömhet

UTREDNING OCH DIAGNOS

Diagnos

Se nedan

Diagnoskriterier (ACR 2010) för Fibromyalgi
1. Utbredd smärta/symtom som varit närvarande på en liknande nivå för ≥3 månader
2. Utbredd smärta index (USI [WPI]) ≥ 7 och allvarlighetsgrad (AG [SS]) ≥ 5 eller USI 3-5 och AG ≥ 9
3. Patienten har inga andra tillstånd som annars skulle förklara smärtan
USI (max poäng 19) Antal områden där patienten hade smärta under den senaste veckan (höger [h] och vänster [v]):
Axel/skuldra, överarm, underarm, höft, låret, underbenet, käken (h,v), bröst, mage, rygg (övre), rygg (nedre), nacke)
AG (summan av): Ge alla nedan (varsin): 0 = inga problem, 1 = mild, 2 = måttlig, 3 = allvarlig
a. Svårighetsgrad av trötthet
b. Sällan utsövd (vakna trött)
c. Kognitiva symptom över den senaste veckan, plus
d. Omfattningen av somatiska symptom (IBS, huvudvärk, buksmärta / kramper, muntorrhet, feber, uritikaria, ringningar i öronen, kräkningar, halsbränna, torra ögon, dyspné, aptitlöshet, utslag, håravfall, blåmärken, etc.)

Klassiska Diagnoskriterier (ACR 1990) för Fibromyalgi
Utbredd smärta i ≥ 3 månader. Smärtan lokaliseras i samtliga 4,kroppskvadranter och axialt (hals-, bröst- eller ländrygg). Smärta,(hyperalgesi eller allodyni) i ≥ 11/18 ömma punkter (tender points) med ett tryck med tumme,eller pekfinger av cirka 4 kg/cm2. Bilateral palpation utförs på följande lokalisationer:
Occiput: vid suboccipitala muskelinsättningen
Cervikalt (lågt): främre kanten av processus transversi C5-C7 (eller C6-C7)
M. trapezius: mittpunkten på övre delen av muskeln
M. supraspinatus: medialt i fossa supraspinata
Andra revbenet: costochondrala övergången
Epicondylus lateralis: 2 cm distalt/under denna punkt
Glutealt: övre yttre kvadranten
Trochanter major: baksidan; posterior till eminentia trochanteris
Knä: medialt, 2 cm proximalt om ledspringan

Blodprover

Hb, LPK, TPK, SR, CRP, B12, tyreoideaprover, folat, homocystein, CK, elektrolyter, kalcium, P-Glukos, ASAT, ALAT, S-Ferritin. Borreliaserologi, D-vitamin, reumaprover

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Behandlas vanligen av allmänläkare

Farmakologisk Behandling

Analgetika: paracetamol eller NSAID ± tramadol (± paracetamol)
Antidepressiva:
TCA (förstahandsval): amitriptylin, 10–30 mg till kvällen (2–3 timmar före sänggående); måttlig förbättring av sömnkvalitet, trötthet, smärta, ömhet, stelhet och välbefinnande
SNRI: duloxetin, 60–120 mg; effekt på smärta, ömhet, stelhet, funktion och livskvalitet
Antiepileptika: pregabalin, 300–600 mg/dygn; effekt på smärta, sömn, trötthet, funktion och livskvalitet

Annan Behandling

Träning: Lågintensiv aktivitet såsom promenader, cykling, simning, badterapi/varmvattengymnastik
Psykoterapi: Kognitiv beteendeterapi (KBT)
Annat: Akupunktur
Referenser