Gastrit

Uppdaterad
2018-12-22
ICD-10
K29.7 (gastrit, ospecificerad)
Synonymer
Magsäcksinflammation
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Gastritis
Engelska
Gastritis
Beräknad läsningstid: 1 min

BAKGRUND

Definition

Gastrit är en histologiskt dokumenterad inflammation i magslemhinnan och inte ett erytem som ses vid endoskopi. Gastrit som diagnos kan inte sättas på patienter med dyspepsi. Gastropati är en bredare term som kännetecknas av lesioner med minimal eller ingen inflammation

Klassificering

Kan delas in i erosiv eller icke-erosiv baserad på graden av mukosal skada; enligt lokalisation (i.e. cardia, corpus, antrum) eller histologiskt som akut eller kronisk baserat på den inflammatoriska celltypen

Sydney-Klassifikation av Gastrit
TypEtiologi
Akut Gastrit
Hemorragisk/erosiv gastrit      Alkohol *, NSAID (e.g. ASA) *, chock/fysiologisk stress * (ses hos IVA-patienter)
Helicobacter-gastritHelicobacter pylori*
Kronisk Gastrit
Icke-atrofiskHelicobacter pylori*
AtrofiskHelicobacter pylori*, diet, miljöfaktorer (multi-fokal); autoimmunitet
KemiskNSAID*, galla
StrålningStrålningsskador
LymfocytiskCeliaki, droger
EosinofilFödoämnesallergier
Icke-infektiös granulomatosMb Crohn, sarkoidos
Andra infektiösa gastritidesBakterier, virus, fungi, parasiter, tuberkulos, syfilis
* vanligaste orsakerna

Akut Gastrit

Etiologi
  • Hemorragisk/erosiv gastrit: Alkohol, aspirin / NSAID, chock / fysiologisk stress (IVA-patienter)
  • Andra orsaker: Helicobacter gastrit (H. pylori), cigarettrökning, koffein; extrem fysiologisk stress (t.ex. chock, sepsis, brännskador)
Kliniska manifestationer: Kan vara asymtomatisk. Vid symtom noteras epigastralgi som kan förvärras eller lindras med livsmedel
Diagnos: Endoskopi, UL, H. pylori-test
Behandling: Behandla underliggande sjukdomar. PPI kan ges om epigastralgin är låg eller måttlig och inte förknippas med oroande symptom/tecken

Kronisk Gastrit

Etiologi: Se tabell
Kliniska manifestationer: De flesta är asymtomatiska. Epigastralgi som liknar PUS. Andra symtom som illamående/kräkningar och anorexi är sällsynta
Komplikationer: PUS, ventrikelcarcinom och mucosa-associerad lymfvävnadslymfom (MALT)
Diagnos: Övre GI-endoskopi med biopsi. Testa för H. pylori
Behandling: H. pylori-eradikation om patienten är symtomatisk
Referenser
1. SBU-rapport Dyspepsi och reflux, 2007 Länk
2. Heading RC. Prevalence of upper gastrointestinal symptoms in the general population: a systematic review. Scand J Gastroenterol Suppl 1999; 231: 3-8. PubMed