Hudhorn

Uppdaterad
2018-08-04
ICD-10
L85.8A (hudhorn)
Synonymer
Kutana horn
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Cornu cutaneum
Engelska
Cutaneous horn
Beräknad läsningstid: 1 min

BAKGRUND

Definition

Hudhorn är en hård konisk hudutväxt av kompakt keratin. Hornet skall utgöra mer än halva diametern på lesionen

Epidemiologi

Hudhorn är en hård konisk hudutväxt av kompakt keratin. Hornet skall utgöra mer än halva diametern på lesionen

Etiologi

Ungefär 50 % av alla horn uppstår från benigna hudförändringar och 50 % uppstår från premaligna eller maligna. De vanligaste hudlesionerna är seborroisk keratos (degenerativ), virala vårtor (HPV), aktinisk keratos och väldifferentierad skivepitelcancer

Anpassad med modifiering från referens nr 2
Hudåkommor Associerade med Kutana Horn
BenignaPremaligna eller Maligna
Seborroisk keratos
Epidermal naevus
Virala vårtor
Mollusker
Psoriasis
Hypertrofisk lichen planus
Aktinisk keratos
Intraepidermalt carcinom
Keratoakantom
Skivepitelcancer
Malignt melanom (sällsynt)

Patogenes

Inte helt klarlagd. Hornbildningen uppstår p.g.a. hyperkeratos över ytan av en hyperproliferativ lesion

Differentialdiagnoser

Vårtor

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Ofta asymtomatiska men kan bli smärtsamma vid skada av hornet

Tecken

Utseende: Böjda hårda, gulbruna horn som kan vara omgivna av normal eller förtjockad hud. Basen av hornet kan vara platt, utskjutande eller som en krater. Inflammation kan uppstå vid repetitiv skada av hornet 
Lokalisation: Vanligare på solexponerade områden såsom huvud, panna, näsa, öron, baksidan av händer och underarmar. Kan även förekomma på bröst, nacke, skuldra och penis
Färg: Gulbruna
Storlek: Kan variera från några millimeter till flera centimeter i storlek. Jättehorn finns beskrivna. Typiskt ska hornet vara längre än dubbla bredden vid basen
Antal: Oftast enstaka horn men flera horn kan förekomma

UTREDNING OCH DIAGNOS

Kriterier

Hudhorn kan diagnostiseras kliniskt men den underliggande orsaken kan ej skiljas ut genom förändringens utseende och därför bör biopsi tas

Biopsi (PAD)

Lesionen avlägsnas i sin helhet genom shave- eller stansbiopsi med hela basen ned i dermis (inte bara hornet) för att utesluta övergång i skivepitelcancer

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Behandlas av allmänläkare eller dermatolog

Behandlingsöversikt

Bör excideradas och skickas för PAD  
Referenser
1. Hudguiden.se, (2015). Hudhorn - Tumöratlas.  [Länk]  (Hämtat 2015-09-29)
2. Dermnetnz.org, (2015). Cutaneous horn. DermNet NZ. [Länk] (Hämtat 2015-09-29)