Hudlesioner, Översikt

Uppdaterad
2018-08-04
ICD-10
-
Synonymer
Hudskador
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Primary and secondary skin lesions
Beräknad läsningstid: 3 min

BAKGRUND

Definition

Hudlesioner kan grovt delas in i 2 typer, i.e., primära och sekundär hudlesioner

HUDLESIONER

Primära Hudlesioner

En lesion som kroppen producerar som inte har förändrats av trauma eller manipulation och har inte gått tillbaka

Primära Hudlesioner
Makel (makula, macula)Platt lesion, mindre än 5 mm. Skiljer sig endast från omgivande hud med avseende på dess färg
Patch (stor fläck)Stor makel eller tunt plack, beroende på vem du frågar
PapelUpphöjd lesion mindre än 5 mm. Dess innehåll består av inflammatoriska celler, tumörceller eller ansamlingar av metaboliska biprodukter, e.g. lipider
Plack (plaque)Upphöjd lesion. Vanligen större än 2 cm; dess yta är större än dess höjd
Nodulus (nodul, liten knuta)Liknar en papel men mäter 5 mm-5cm. Är ofta djup och palpabel
TumorEn stor knöl som är > 5 cm
Pustel (pustula)En förhöjd lesion innehållande varig vätska (vit, grå, gul, grön)
Vesikel (vesicula, liten blåsa)Liten upphöjd lesion som är vätskefylld, < 5 mm
Bulla (står vesikel/blåsa)Större vesikel; > 5 mm
Specifika typer av Primära Lesioner
CystaEn epitel-fodrad ansamling innehållande halvfast eller flytande material
Urtika (kvaddel)En speciell form av papel eller plack som bleknar och är övergående. Bildas av ödem i dermis (e.g. urtikaria)
KomedonerAnsamling av talg och keratin. Kan delas in i:
Öppen komedon: pormask
Sluten komedon: whitehead
Petekier (petechiae)Liten pinpoint extravasering av blod i dermis som,resulterar i hemorragiska skador. Bleknar inte. < 3 mm i storlek
PurpuraStörre än petekier, 3 mm-1 cm i storlek
Ekkymos (ecchymosis, blåmärkeStörre än purpura, > 1 cm i storlek
Telangiektasi (telangiectasia)Dilaterade ytliga blodkärl. Kan blekna

Sekundära Hudlesioner

En lesion som uppstår under evolutionsprocessen av en hudsjukdom, genom manipulation eller p.g.a. komplikation av primära lesionen (e.g. gnidning, pruritus, infektion)

Sekundära Lesioner
Krusta (crusta)Torkad vätska (serum, blod eller purulent exudat), e.g. impetigo
Fjäll (squama)Keratinöverskott (e.g. seborroiskt eksem)
LichenifieringFörtjockning av hud och accentuering av normala hudmarkeringar, e.g. kronisk atopisk dermatit
FissurLinjär slitsliknande klyvning av huden
ExkoriationHudavskrapning
AtrofiHistologisk minskning av storleken och antalet celler eller vävnader, vilket resulterar i uttunning eller nedtryckning av huden
ErosionEtt avbrott i huden som omfattar epidermis. Läker utan ärrbildning
Ulcus (sår)Ett avbrott i huden som sträcker sig in i dermis eller djupare. Läker med ärrbildning
ÄrrFibros i dermis och subcutis (kan vara hypertrofisk eller atrofisk)

Etiologisk Översikt
Se tabell nedan för olika vanliga problem

Etiologisk Översikt för Vanliga Dermatologiska Tillstånd
LesionInfektionInflammationDiverse/annat
Brun makel –Post-inflammatorisk, hyperpigmentering Kongenitalt: Café-au-lait-fläckar, nevus,
Neoplasi: Lentigo maligna, MM, pigmenterad BCC
Övrigt: Melasma, kloasma (“graviditetsmask”), UV-strålning, solar lentigo, fräknar (ephelis)
Diskret röd papelFollikulit, furunkel, skabbAcne vulgaris, lichen planus, rosacea, psoriasis, urtikariaVaskulärt: Hemangiom, pyogent granulom
Övrigt: Dermatofibrom, miliaria rubra, bett/stick
Röda fjällPityriasis rosea, sekundär syfilis, tineaDermatit (atopisk, kontakt, nummulär, seborroisk), diskoid lupus, lichen planus, psoriasis, pityriasis roseaMycosis fungoides, antihypertensiva medel (an leda till Lichen planus eller psoriasis). Betablockerare
kan förvärra psoriasis
PustelCandida, dermatofyter, impetigo, septisk vaskulit, vattkopporAcne vulgaris, rosacea, dyshidrotisk dermatit, pustulös follikulit, pustulös psoriasisHidradenitis suppurativa, akut generaliserad exantematös
pustulos (vanligen sekundärt till
läkemedel)
VesikelKattklössjuka, impetigo, HSV, VZV, mollusker, Coxsackie, skabbAkut kontaktdermatit, dyshidrotiskt eksemDermatitis herpetiformis, porphyria cutanea tarda
BullaBullös impetigoAkut dermatit, erythema migrans (EM), Steven-Johnson-syndrom (SJS), toxisk epidermal nekrolys (TEN), SLEAutoimmuna: Bullös pemfigoid, pemfigus vulgaris
Annat: Dermatitis herpetiformis, porfyri cutanea tarda
Ulcus – munAspergillos, CMV, Coxsackie, kryptokockos, HSV, VZV, HIV, tuberkulos, syfilisAllergisk stomatit, EM, SJS, TEN, lichen planus, seronegativa artropatier, SLE, recidiverande aftös stomatit, Behçet-sjukdomAutoimmun: Pemfigus vulgaris
Kongenitalt: XXY-syndrom
Hematologi: Sicklecellanemi
Neoplasi: BCC, skivepidelcancer
Annat: Kemoterapi, strålbehandling
Ulcus – hudPest, Syfilis, TB, tularemiRA, SLE, vaskulit, pyoderma gangrenosum (ulcerös colit)Autoimmun: Necrobiosis lipoidica diabeticorum (vid e.g. diabetes mellitus)
Kongenitalt: XXY-syndrom
Hematologiskt: Sicklecellanemi
Neoplasi: Skivepidelcancer
Vaskulärt: Sår (arteriella, neurotrofa, tryck, venösa, aftösa, traumatiska), leukoplaki 

HUDTYPER

Definition

Kan grovt indelas i 6 olika hudtyper som används för att klassificera hur väl man tål solens UV-strålning

Anpassad med modifiering från referens nr 2
Hudfototyper/hudtyper (Fitzpatrick-skala)
Fototyp/hudtyperHudfärgHudens svar till solexponering (utan solskydd)
Hudtyp 1VitBränner sig alltid i solen och blir inte bruna
Hudtyp 2VitBränner sig lätt och blir något bruna
Hudtyp 3VitBränner sig ibland och blir lätt bruna
Hudtyp 4LjusbrunBränner sig inte särskilt mycket och blir lätt bruna
Hudtyp 5BrunTål solen väl, bränner sig sällan och blir mycket bruna
Hudtyp 6Mörkbrun eller svartBränner sig aldrig och blir mycket bruna
Referenser
1. Wolff, K., Johnson, R., Saavedra, A. and Fitzpatrick, T. (2013). Fitzpatrick's color atlas and synopsis of clinical dermatology, 7th Edition. New York: McGraw-Hill Medical
2. Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency - Fitzpatrick Skin Type [Länk]