Hypoglykemi

Uppdaterad
2018-08-12
ICD-10
E16.2 (hypoglykemi, ospecificerad)
Synonymer
-
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Hypoglycaemia
Engelska
Hypoglycemia, hypoglycaemia
Beräknad läsningstid: 2 min

BAKGRUND

Definition

P-glukos under 3,5 mmol/l

Epidemiologi

Hypoglykemi är en vanligen komplikation till insulinbehandling. Kan också förekomma vid behandling med sulfonylureider (glibenklamid, glimepirid, glipizid) och meglitinider. Insulinchock är sällsynt

Etiologi

Diabetes: Hypoglykemi hos diabetiker är vanligast och kan orsakas av insulin och vissa perorala antidiabetika, i.e. sulfonylureider och meglitinider (repaglinid, nateglinid)
  • Metformin (Metformin, Glucophage), liraglutid (Victoza), exenatid (BYETTA, BYDUREON) samt DPP4-hämmarna kan inte ge för lågt blodsocker, då de slutar att verka när b-glukos < 3 mmol/l
Andra orsaker: Insulinom, binjurebarksvikt, hypofyssvikt, hypertyreoidism, malnutrition, uremi, sepsis, alkoholism, leversjukdom, vissa tumörsjukdomar, gastric by-pass kirurgi, annan magsäckskirurgi

KLINISKA MANIFESTATIONER

Allmänt

Symtomen på hypoglykemi uppkommer vanligtvis vid p-glukos <3,5 mmol/l men det kan variera. Symtomen varierar också med patientens ålder, sjukdomsdurationen, graden av blodsockerkontroll och hur snabbt blodsockret faller

Symtom

Initialt känner patienten (“insulinkänning”) oro, svettning, snabb puls, palpitationer, humörsvängningar och hungerkänslor. Generellt sett kan symtomen vara illamående, darrighet, svettning, irritabilitet, ilska, förvirring. huvudvärk, hunger, yrsel, ångest, trötthet, perorala pirrningar/stickningar, dimsyn, dubbelseende

Tecken

Darrighet, svettning. I svåra fall ses medvetandeförlust, krampanfall, koma

Komplikationer

Insulinchock: Nedsatt medvetandegrad, medvetslöshet, kramper och förlamningar. Kan uppstå om blodsockret faller under 2 mmol/l. Hypoglykemi kan ge permanenta hjärnskador

UTREDNING OCH DIAGNOS

Kriterier

P-glukos under 3,5 mmol/l samt symtom på hypoglykemi

Blodprover

P-glukos: Snabbmetod och venöst prov. Observera att patientnära analys/apparater (PNA) har dålig precision vid låga värden
Andra prover: HbA1c, insulin/proinsulin/C-peptid (om patienten inte är diabetiker), kortisol

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Akutmottagningen. IVA-vård är indikerad vid långvarig och svår hypoglykemi då patienten inte återfår  medvetandet vid normoglykemi

Behandlingsöversikt

Behandla tillståndet genom att ge glukos, antigen p.o. eller parenteralt. Se text eller tabell nedan. I övriga fall beror behandla utifrån möjliga orsaker till hypoglykemin. Vid inläggning eftersträva försörjning per os och följ kalium noggrant

Egenbehandling

Patienten märker oftast själv av symtomen och kan korrigera blodsockernivån genom intag av snabba kolhydrater, e.g. druvsockertabletter

Vaken patient

Ge 2 dl mjölk och en smörgås, 3 sockerbitar, 1 dl juice eller lättlösliga druvsockertabletter. Patienten kan återgå till hemmet vid insulinutlöst hypoglykemi om patienten är fullt orienterad och blodsocker är stabilt under några timmar

Ej Vaken Patient

Allmänt: Glukos eller glukagon ges till medvetslösa patinter med hypoglykemi. Om patienten inte vaknar inom 5-10 minuter efter blodsocker >6 mmol/l bör man leta andra orsaker till medveslöshet, e.g. intoxikation eller stroke (tänk MIDAS)
Glukos: Indikerat vid medvetslöshet. Ge  glukos 300 mg/ml (30 %), 30-50 ml (5-100 ml) i.v. till att patienten vaknar. Observera att vävnadsnekros kan uppstå vid extravasal infusion. Om patienten inte vaknar upp omedelbart kan patienten läggas in. Om man måste upprepa bolusdoser, kan man ge glukos 50-100 mg/ml 1000 ml på 4-6 timmar och kontrollera p-glukos frekvent. Glukosinfusion ges endast vid symtomatisk hypoglykemi
Glukagon: Indikerat vid medvetslöshet om infart saknas. Ge 1 mg glukagon i.m. eller subcutant. En person i patientens kan ge 1 mg glukagon subcutant om patienten inte kan äta själv. Denna dos kan upprepas vid behov efter 15-20 minuter. Glukagon höjer blodsockernivån med 0,5–1 mmol/l under loppet av 5–20 minuter. Svar erhålls normalt inom 10 minuter, varefter glukos ges peroralt, för att återställa leverns glykogen och hindra återfall av hypoglykemi. Om patienten inte svarar på behandlingen inom 10 minuter ges glukos i.v.

Akut behandling av Hypoglykemi
Vaken patient
Ge ”mjölk och smörgås” om patienten är helt vaken
Ej vaken patient
Glukos 300 mg/ml
30-50 ml i.v, upprepas tills blodsocker >4-6 mmol/l. Vid gynnsam effekt bekräftas diagnosen
Glukagon 
Glukagon 1 mg i.m. mitt på lårets utsida ges om infart saknas. Kan även ges subcutant

Perorala Antidiabetika

Sulfonylurea: Om hypoglykemin är orsakad av sulfonylurea (glibenklamid, glimepirid, glipizid) bör patienten läggas in. Sulfonylurea kan mycket långvarig hypoglykemi och kan kräva tillförsel av stora doser glukos under flera dygn
Repaglinid: Som vid hypoglykemi orsakad av sulfonylurea

Annan Behandling

IVA-vård: Kan vara indikerat vid långvarig och svår hypoglykemi återfår inte medvetandet vid normoglykemi
Referenser
1. Hulting, J. upp., (2015). Hypoglykemi. I: Akut internmedicin 2015., 6e upp. Stockholms läns landsting