Inflammatorisk Tarmsjukdom, Översikt

Uppdaterad
2018-12-29
ICD-10
Total ulcerös (kroniskt) kolit K51.0
Ulcerös proktit K51.2
Ulcerös proktosigmoidit K51.3
Vänstersidig kolit K51.5
Annan specificerad ulcerös kolit K51.8
Crohns sjukdom i tunntarmen K50.0
Crohns sjukdom i tjocktarmen K50.1
Annan Crohns sjukdom K50.8
Synonymer
IBD, ITS
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Inflammatory bowel disease (IBD)
Beräknad läsningstid: 1 min

BAKGRUND

Definition

Inflammatorisk tarmsjukdom (ITS) kan vara:
  • Crohn-sjukdom (CD): Inflammation i tunntarmsslemhinnan och/eller colonslemhinnan. Även kallat morbus Crohn (Mb Crohn)
  • Ulcerös colit (UC): Inflammation i colonslemhinnan
  • Andra former: Obestämd colit eller oklassificerad inflammatorisk tarmsjukdom (IBD-oklassificerad [IBDU])

Patogenes

Allmänt: Oklar och dåligt förstådd. Ses ihållande svar av immunsystemet, möjligen GI-floran i en genetiskt predisponerad person. Kan möjligen bero på brist på lämplig nedreglering av immunsvar
Genetik: CARD15/NOD2-genmutation är associerad med Mb Crohn, framför allt hos Ashkenazi-judar, tidig debut av sjukdomen, ilealt engagemang, fistulisering och stenotisk sjukdom

KLINISKA MANIFESTATIONER

Allmänt

Se tabeller nedan

Kliniska Skillnader mellan Ulcerös Colit och Crohn-sjukdom
  Mb Crohn Ulcerös Colit
Lokalisation  
Rectal blödningOvanligtVäldigt vanligt
DiarréMindre förekommandeTäta små avföringar
BuksmärtaPostprandiell, kolik-liknandeMindre vanligt
FeberVanligtOvanligt
Brådska/TenesmusMindre vanligt (såvida rectum är inblandad)Vanligt
Palpabel massaVanligt (då i HNK)Ovanligt
Recidiv efter kirurgiVanligtInget post-colektomi
EndoskopiSår (aftösa, stellate , linjära), fläckvisa lesioner, pseudopolyper, kullerstensliknandeKontinuerlig diffus inflammation, erytem, sprödhet, förlust av normalt vaskulärt mönster, pseudopolyper
HistologiTransmural distribution med skip-lesioner, fokal inflammation ± noncaseating granulom, djup fissurbildning + aftösa sår, strikturer. Körtlar är intaktaDistribution i mucosan endast, kontinuerliga lesioner (inga skip-lesioner), granulom är frånvarande, körtelförstörelse, kryptabscess
RadiologiKullstens-slemhinna, täta strikturer och fistlar. RTG-buk kan påvisa förtjockad tarmvägg (“sträng-tecken”)Brist på haustra. Strikturer är sällsynta. Cancer behöver att uteslutas
KomplikationerStrikturer, fistelar, perianal sjukdomToxisk megacolon
Risk för colorectal cancerÖkad om > 30 % av colon är involveradÖkad (förutom i proctit)
Referenser
1. Abraham, C. and Cho, J. (2009). Inflammatory Bowel Disease. New England Journal of Medicine, 361(21), pp.2066-2078.