Kardiomyopati, Översikt

Uppdaterad
2018-07-30
ICD-10
Synonymer
Andra stavningar
Latin/Grekiska
Engelska
Beräknad läsningstid: 1 min
Synonymer
Hjärtmuskelsjukdom 
Andra stavningar
Cardiomyopati
Latin/Grekiska
Cardiomyopathia 
Engelska
Cardiomyopathy

BAKGRUND

Definition

Primär hjärtmuskelsjukdom med kardiell dysfunktion där man uteslutit ischemisk hjärtsjukdom, hypertensiv hjärtsjukdom, klaffsjukdom, cor pulmonale och medfödd hjärtsjukdom. Detta är enbart en översikt, för mer information se de enskilda översikterna

Epidemiologi

Dilaterad kardiomyopati är den vanligast förekommande formen

Differentialdiagnoser

Angina pectoris, hjärtinfarkt, klaffsjukdom, hypertensiv hjärtsjukdom, cor pulmonale, medfödd hjärtsjukdom

Indelning av Kardiomyopati
Dilaterad kardiomyopati Dilatation och nedsatt pumpfunktion i vänster kammare eller båda kamrarna
Hypertrofisk kardiomyopati Myokardiell hypertrofi utan underliggande hemodynamisk stress
Restriktiv kardiomyopati Restriktiv fyllnad och reducerad diastolisk volym i den ena eller båda kamrarna som följd av interstitiell fibros
Arytmogen högerkammarkardiomyopati (ARVC) Tilltagande dysplasi av myokardiet med fettinfiltration och fibros (vanligen i höger kammare)

KLINISKA MANIFESTATIONER

Allmänt

Presenterar sig vanligen som hjärtsvikt och beror på om det finns systolisk dysfunktion, diastolisk dysfunktion, eller båda. Ibland orsakar vissa kardiomyopatier bröstsmärta, syncope eller plötslig död

UTREDNING OCH DIAGNOS

Kriterier

Diagnosen ställs vanligen med hjälp av ekokardiografi. Myokardbiopsi görs ibland

Undersökningar

Allmänt: Blodprover, EKG, RTG, ekokardiografi och ibland MRT

Referenser
1. Merck Manuals Professional Edition, (2015). Overview of Cardiomyopathies – Cardiovascular Disorders. [Hämtat 20 december 2015]
Referenser