Kattklössjuka

Uppdaterad
2019-01-12
ICD-10
A28.1 kattklössjuka (cat-scratch-feber)
Synonymer
Kattklösfeber
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Morbus scaptus felis
Engelska
Cat-scratch disease, cat-scratch fever, benign inoculation lymphoreticulosis
Beräknad läsningstid: 2 min

BAKGRUND

Definition

Infektionssjukdom med regional lymfadenopati

Etiologi

Bartonella henselae (intracellulär Gramnegativ bacillus med en polär flagellum). Afipia felis och Bartonella clarrigeiae har tidigare varit associerade med kattklössjuka

Epidemiologi

Ålder: Vanligast hos barn
Förekomst: Förekommer främst i länder med varmt och fuktigt klimat
Reservoar: Huskatt (kattungar > vuxna katter). Bakterien förekommer i munnen (saliv) och på huden och klorna hos katter (leder ej till sjukdom hos katten)
Överföring: Klösskada, bett av katt (särskilt kattunge) men även saliv på sår kan leda till infektion. Kan också överföras genom loppbett (då loppan erhållit bakterien från katten)
Inkubationstid (IT): 3–10 dagar (intervall: upp till 3 veckor)
Smittsamhet: Smittar ej mellan människor. Kan smitta mellan katter

Patogenes

Sårbildning på bettstället (+ granulombildning) leder till att lokala lymfsystemet aktiveras som orskara regional lymfadenopati och ibland disseminerad sjukdom

Differentialdiagnoser

Lymfadenopati av annan orsak, impetigo, atypisk Mycobacteriuminfektion, Orfvirusinfektion, lymfom

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Papler (sällan pustuler) på inokulationsstället, öm regional lymfadenopati/lymfadenit (som kan uppkomma efter att hudförändringarna har gått tillbaka). ± allmänsymtom (feber, svaghet, huvudvärk), ± övriga symtom (>10 %; myalgi, artralgi, artrit)

Tecken

≥ 1 rödbruna papler (sällan pustuler) som mäter 3–5 mm i diameter på inokulationsstället, öm regional lymfadenopati/lymfadenit (inom 2 [1-3] veckor) i huvud- och halsområdet, följt av axilla, epitrochleart, inguinalt, femoralt. Oftast bara 1 lymfadenit men kan vara flera. Lymfadenopatin brukar vara kvar > 3 veckor men kan vara kvar upp till 2-3 månader; unilateral purulent conjunctivit (+ preaurikulär lymfadenit) hos 5–10 %; ± hepatosplenomegali; sällsynta tecken (neuroretinit, encefalit, endokardit)

UTREDNING OCH DIAGNOS

Diagnos

Diagnosen fås med hjälp av kliniska manifestationer (sår i huden med varbildning och lokal, ensidig lymfadenit efter klösskada eller bett av katt) och eventuellt positiv serologi

Blodprover

Serologi: Har låg specificitet då man sett att många asymtomatiska fall har positiv serologi
PCR-analys: Material från hudlesion, hög specificitet men låg sensitivitet (lägre än för serologi)

Lymfkörtelsbiopsi

Indicerat vid långvarig lymfadenopati. Granulomatös inflammation kan ses vid kattklössjuka

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Behandlas av allmänläkare/akutläkare. Remiss till specialist vid immunsvikt

Behandlingsöversikt

Ofarligt och självbegränsande tillstånd som vanligen försvinner inom 2-8 veckor (kan också ta 2-6 månader). Kräver oftast ingen behandling men antibiotika kan bli aktuell vid kraftig lymfadenit, uttalade symtom eller immunsvikt

Farmakologisk Behandling

Doxycyklin i 10–14 dagar eller azitromycin i 5 dagar eller tetracyklin, sulfa, kinoloner i 7-10 dagar

Antibiotikabehandling av Kattklössjuka
SubstansLäkemedelsnamnDosering
DoxycyklinDoxyferm, Tablett 100 mg
Doxycyklin EQL Pharma, Tablett 100 mg
100 mg x 2 i 10-14 dagar
AzitromycinAzitromax, tablett 250 mg
Azithromycin Krka, Tablett 250 mg eller annan generika
500 mg dag 1 och därefter 250 mg x 1 i 4 dagar
Trimetoprim-sulfametoxazolEusaprim (eller Bactrim)Enligt infektionsläkare i 7-10 dagar
CiprofloxacinCiprofloxacin Actavis (eller annan generika) eller CiproxinEnligt infektionsläkare i 7-10 dagar
GentamicinGensumycinEnligt infektionsläkare i 7-10 dagar

Kirurgisk Behandling

Dränering av lymfkörtel
Referenser