Klimakteriet

Uppdaterad
2019-01-03
ICD-10
N95 Sjukliga tillstånd i samband med klimakteriet
Synonymer
Klimakterium, menopaus
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Climacterium, menopaus
Engelska
Menopause (climacteric)
Beräknad läsningstid: 2 min

BAKGRUND

Definition

Klimakteriet är perioden före och efter menopaus
  • Premenopaus: Regelbunden menstruation med tre till fem veckors intervall
  • Perimenopaus:
    • Tidig: Mer än sju dagars avvikelse från tidigare cykel
    • Sen: Frånvaro av menstruation under mer än 60 dagar
  • Menopaus: 1 år efter sista menstruationen
  • Postmenopaus: Ingen menstruation på minst ett år

Epidemiologi

Medianålder för menopaus är 52 år. Prematur ovariell insufficiens är menopaus före 40 års åder och förekommer hos cirka 1 % av befolkningen

Etiologi

Förbrukade primärfolliklar i ovarierna och minskad östrogenproduktion ± neuroendokrina förändringar (åldersrelaterade)

Patofysiologi

Minskad östrogennivå leder till klimakteriesymtom

Predisponerande Faktorer

För klimakteriet: Hereditet, rökning (~2 år tidigare), låg kroppsvikt (tidigare menopaus), låg socioekonomisk status
För att få symtom: Menopaus < 45 år, ooforektomi, rökning, låg fysisk aktivitet, övervikt/undervikt, låg socioekonomisk status

Differentialdiagnoser

Sekundär amenorré, graviditet, hypertyreos

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Allmänt: ~ 85 % upplever minst ett av de klassiska menopausala symtomen
Blödningsrubbningar: e.g. kraftiga, långvariga, oregelbundna blödningar uppstår efter långvarig östrogenpåverkan utan ägglossning och progesteronproduktion, som medför att endometriet prolifererar (hyperplasi)
Vasomotoriska symtom: Värmevallningar (80 %; oftast med normal kroppstemperatur), svettningar, dålig nattsömn, dålig sömn
Urogenital atrofi (ett par år efter menopausen): Torrhet, ömhet i vagina, dyspareuni, dysuri, recidiverande cystiter
Psykiska symtom: Minskad libido, depression, sömnlöshet, labilitet, irritation, aggression, minskad koncentrationsförmåga
Annat: Svullnads- och stelhetskänsla i händerna

Tecken

Atrofiska förändringar (e.g. tunnare slemhinna) ± petekier i vagina och på portio vaginalis cervicis

Komplikationer

Osteoporos, inkontinens (p.g.a. av vaginal atrofi)

UTREDNING OCH DIAGNOS

Diagnos

Diagnosen ställs med hjälp av kliniska manifestationer samt uteslutning av andra sjukdomar (e.g. thyreoidea)

Prover

Blodprover: Förhöjt FSH, förhöjt (FSH > LH), minskat östradiol
Annat: Cervixcytologi och endometriediagnostik vid blödningsrubbningar

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Behandlas vanligtvis av allmänläkare. Remiss till specialist vid menopaus < 40 år, blödning efter menopaus, rikliga eller smärtsamma blödningar, uterustillväxt, underlivssmärtor, blödningar > 4 månader efter början av HRT (med konstant innehåll av östrogen och gestagen), adnextumörer

Behandlingsöversikt

Behandlings skall påbörjas i anslutning till menopausen och begränsas till cirka 5 år; kvinnan bestämmer själv om hon behöver behandling. Vid klimakteriella besvär skall behandling ej pågå > 5 år

Farmakologisk Behandling

Indikationer: Menopausala symtom (behandlingskrävande), prematur ovariell insufficiens (fram till ungefär normal ålder för menopaus), osteoporosprofylax (< 60 år; hög frakturrisk; intolerans till annan behandling), urogenital atrofi (lokala)
Hormonell ersättningsterapi (HRT): Lägsta effektiva östrogendos bör användas; val av regim (sekventiell,kontinuerlig eller kombinerad) beror på kvinnans menopausala status
  • Kontraindikation (KI): Bröstcancer, tidigare ventrombos
Progestin (progestagen/gestagen): Rent gestagen ges för menstruationsreglering och symtomlindring i tidigt klimakterium (vid fortsatt endogen östrogenproduktion). Används ofta cykliskt (cykeldag 16 – 25) under 10–14 dagar varje månad tills seponeringsblödningen upphör

Behandlingsöversikt Relaterat till Klimakteriefaser
Premenopaus (tidigt i klimakteriet)Östrogen + cykliskt progestin 10-14 dagar/månad
Effekt: regelbundna blödningar + minskad risk för endometriehyperplasi
PerimenopausÖstrogen + cykliskt progestin10-14 dagar/månad
Tidig postmenopaus (1 år efter menopaus)Östrogen + cykliskt progestin 10-14 dagar var 3:e månad
> 1år postmenopausÖstrogen + progestin i fast kombination eller östrogen + cykliskt progestin 14 dagar var 3:e månad eller enbart tibolol
Effekt: utebliven menstruation efter 3-4 månaders behandling (hos 90 %)
HysterektomiÖstrogen utan komplement (progestin)

Behandlingsöversikt Relaterat till Symtom/Tecken
Vasomotoriska Symtom
HET (förstahandsval)PO (estradiol/östradiol) 0,5-1 mg eller transdermalt (estradiol/östradiol) 25-37,5 μgram
SNRIVenlafaxin (37,5–75 mg dagligen)
Klonidin25 mikrogram, 1-3×2/dag
AnnatGabapentin, propranolol Akupunktur (kontroversiellt)
Vaginal Atrofi
Östrogen (lokalt)Vaginaltablett (estradiol; östradiol); kräm (estriol;östriol); vaginalinlägg/ring (estradiol; östradiol)
Effekt: minskad ömhet/klåda/dyspareuni, förbättrar lubrikation
AnnatVaginalgel (förbättrar lubrikation)
Osteoporosis
AllmäntSe avsnitt om osteoporos; D-vitamin, kalcium, SERM
Oregelbundna Blödningar
ProgestinerPO (noretisteron, medroxiprogesteron), hormonspiral (levonorgestrel)
Referenser
1. Duffy OK, Iversen L, Hannaford PC. Factors associated with reporting classic menopausal symptoms differ. Climacteric 2013; 16: 240-51. pmid:22992029 PubMed
2. Santoro N, Epperson CN, Mathews SB. Menopausal Symptoms and Their Management. Endocrinol Metab Clin North Am. 2015 Sep;44(3):497-515