Kostokondrit

Uppdaterad
2018-08-14
ICD-10
M94 (andra broskbesvär)
Synonymer
Främre thoraxsyndrom/bröstkorgssyndrom, bröstkorgssmärtsyndrom, costosternalt/kostosternalt syndrom, parasternal kondrodyni
Andra stavningar
Costokondrit, costochondrit
Latin/Grekiska
Costochondritis, chondritis costalis
Engelska
Costochondritis
Beräknad läsningstid: 1 min

BAKGRUND

Definition

Smärta och ömhet i övergången mellan brosk och ben (kostokondrala eller kondrosternala lederna) på framsidan av thorax utan tydlig svullnad eller induration

Epidemiologi

Relativt vanligt tillstånd. Vanligare hos kvinnor. Patienterna är > 40 år

Etiologi

Oftast oklar. Kan uppstå efter hosta, infektion (virus), nylig kraftig fysisk belastning, belastning av de övre extremiteterna, reumatisk genes, malign genes

Patofysiologi

Inflammation i costochondrala övergångarna

Differentialdiagnoser

Artrit/spondartrit: Sternoclavikulära leder, sternomanubriala leden, sternocostala leder
Myalgi: M. pectoralis, m. intercostalis
Neuralgi: Interkostalnerver
Facettled: Låsning eller upphakning av facettled
Andra: Hjärtinfarkt,  gallsmärtor och magsår. Vid dessa är patienten inte lokalt palpationsöm över thorax

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Smärta i främre thoraxväggen, i övergången mellan brosk och ben.  Smärtan beskrivs ofta som skarp, molande eller tryckliknande. Kan börja som brännande smärta och därefter successivt avklinga till molande karaktär. Smärtan förvärras ofta med hosta, nysning, djup andning eller rörelse av bröstkorgen (huggliknande). Kan stråla ut till armar och axlar och kan därför imitera kardiell smärta

Tecken

Palpationsömhet på revbenet i brosk-bengränsen

UTREDNING OCH DIAGNOS

Kriterier

Klinisk diagnos

Allmänt

Blodprover: Endast aktuellt vid misstanke om andra sjukdomar än kostokondrit
EKG: Ofta nödvändigt för att utesluta kardiell orsak

Radiologi

RTG-lungor: Indicerat vid tecken på respiratorisk sjukdom, e.g. feber och hosta

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Vårdcentral eller akutmottagning

Behandlingsöversikt

Tillståndet är vanligtvis självbegränsande. NSAID ges som smärtstillande. Vid utebliven effekt kan man prova med kortisoninjektion

Egenbehandling

Patienter bör begränsa aktiviteter som utlöser smärtor. Lokal värme kan lindra

Farmakologisk Behandling

Analgetika: Paracetamol och/eller NSAID (ger god effekt) kan ges
Kortisoninjektion: Vid utebliven förbättring och refraktära fall (mycket sällsynt) kan tillståndet behandlas med lokala injektioner med kortison och lokalanestetika

Fysioterapi

Mobilisering vid låsning över facettled

FÖRLOPP OCH PROGNOS

Förlopp

Variabelt förlopp. Tillståndet kan vara från veckor till månader. Hår vanligtvis över på < 1 år
Referenser
1. Proulx AM, Zryd TW. Costochondritis: diagnosis and treatment. Am Fam Physician 2009; 80: 617-20.