Lagoftalmi

Uppdaterad
2019-01-03
ICD-10
H02.2 Lagoftalmus
Synonymer
Lagoftalmos, lagoftalmus
Andra stavningar
Lagophthalmi, lagophthalmos
Latin/Grekiska
Lagophthalmos, lagophthalmia
Engelska
Lagophthalmos, lagophthalmia
Beräknad läsningstid: 1 min

BAKGRUND

Definition

Oförmåga att stänga ögonlocken helt
 • Nattlig (nokturnal) lagoftalmi: Oförmåga att stänga ögonlocken under sömnen

Etiologi

Nervus facialis-skada:
 • Trauma: N. facialis är känslig för trubbigt trauma eller laceration längs dess beniga kurs. Skallbasfrakturer (pars petrosa ossis temporalis) eller underkäksfrakturer kan skada nerven eller en av dess grenar
 • Cerebrovaskulär lesion (CVL): N. facialis får sin blodtillförsel från a. cerebelli inferior anterior
 • Bell-pares: Idiopatisk facialispares
 • Tumör: Akustisk neurom i ponsvinkeln och metastaser
 • Infektiösa, immunmedierade orsaker: Mindre vanliga orsaker till lagoftalmi inkluderar borrelia, varicella, påssjuka, polio, Guillain-Barré-syndrom, spetälska, difteri och botulism
 • Möbius-syndrom (ovanligt): Medfött tillstånd som kännetecknas av kranialnervspareser (särskilt sjätte och sjunde), rörlighetsstörningar, extremitetsanomalier och orofaciala defekter
Ögonlockslesioner:
 • Ärr: Kemiska eller brännskador, okulär ärrbildande pemfigoid, Stevens-Johnson-syndrom eller mekaniskt trauma kan orsaka ärrbildning i mjuka vävnader eller upprullningsdon musklerna
 • Ögonlockskirurgi: Överdriven borttagning av ögonlockshud eller muskler (e.g. blefaroplasti, tumörexcision) kan leda till lagoftalmi av övre ögonlock eller indragning av de nedre ögonlocken. Andra orsaker kan var överkorrigering av ptos
 • Proptos: Exoftalmus av en eller båda ögonbulberna kan hämma ögonlocksstängningen
 • Enophthalmos: Bakre förskjutning av ögat kan påverka ögonlocksappositionen och stängningen
 • Floppy eyelid syndrome: Uppstår p.g.a. allvarlig slapphet och flexibilitet av de övre och undre tarsala plattorna. Kan vara associerat med obstruktiv sömnapné

KLINISKA MANIFESTATIONER

Allmänt

Patienterna klagar vanligen på främmande kropp och epifora. Smärta kan vara värre på morgonen p.g.a. ökad exponering av cornea och torrhet under sömnen. Patienterna har ofta dimsyn (p.g.a instabil tårfilm)

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Vårdcentral och sjukhus, beroende på underliggande orsak. Remiss till oftalmolog för behandling av lagoftalmi

Behandlingsöversikt

Allmänt: Behandla underliggande orsak, om möjligt. Annars remiss till oftalmolog för definitiv behandling
Läkemedel: Ögondropper/artificiella tårar, e.g. Artelac eller Viscotears administreras ofta (minst 4 gånger/dag) för att komplettera patientens tårfilmen
Tarsorafi: Innebär att övre och nedre ögonlockskanterna delvis sys ihop, vilket minskar ögonspringan. Detta för att förhindra uttorkning och skada på cornea. I de flesta fall räcker det med att sy den laterala tredjedelen av ögonlocken tillsammans
Guldimplantation: Guld kan implanteras i det övre ögonlocket för att behandla paralytisk lagoftalmi. Guldvikten kan vara 0,6 till 1,6 g
Andra behandlingar: Övre ögonlocksretraktion och levatorrecession, undre ögonlocksåtdragning och elevation, accessoriska kirurgiska procedurer
Referenser
1. American Academy of Ophthalmology, (2008). Lagophthalmos Evaluation and Treatment